Priložnosti za razvoj

Svoje zaposlene podpiramo pri njihovi poklicni rasti in jim zagotavljamo priložnosti za učenje na delovnem mestu. Naš koncept razvoja zaposlenih se imenuje Teknos akademija, ki vključuje usposabljanja vodstvenih kadrov in strokovna usposabljanja, ki so usklajena z našo strategijo. 

Teknos akademija za vodstvene kadre

Velik poudarek dajemo razvoju naših vodij, zato jim zagotavljamo orodja, s katerimi lahko učijo člane lastne ekipe in omogočijo njihov razvoj. Teknos akademije za vodstvene kadre vključujejo vidike, kot so coaching, določanje ciljev, posredovanje in prejemanje povratnih informacij, ter pripravljenost ukrepati v različnih situacijah vodenja, kot je usmerjanje sprememb.

Usposabljanja vključujejo veliko praktičnih vaj, igrifikacije in e-učenja. Posebna pozornost je namenjena praktični uporabi naučenih spretnosti pri vsakdanjem delu.

Naš cilj je usposobiti vse naše vodje na področju vodenja do konca obdobja strategije 2025. 

Strokovno usposabljanje in kroženja na delovnih mestih

Svojim zaposlenim zagotavljamo različna strokovna usposabljanja, s katerimi želimo omogočiti razvoj strokovnih usposobljenosti zaposlenih. Primeri teh usposabljanj so usposabljanja za prodajo, komunikacijo, izdelke in usposabljanja Kaizen.

Teknos poleg dejanskih usposabljanj že vrsto let slovi po zagotavljanju priložnosti za razvoj in poklicno rast svojih zaposlenih, in sicer prek kroženja na delovnih mestih, širitve odgovornosti delovnega mesta in napredovanju na delovno mesto specialista ali na vodstveni položaj.

Priložnosti za razvoj v Teknosu