Arenguvõimalused

Toetame igati oma töötajaid nende karjääris, pakkudes neile nende töö juures õppimisvõimalusi. Meie töötajate arenduse kontseptsiooni nimetatakse Teknose akadeemiaks ning see koosneb juhtimisest ja erialasest koolitusest, mis on kooskõlas meie strateegiaga. 

Teknose juhtimise akadeemia

Panime suurt rõhku oma liinijuhtide arendamisele, pakkudes neile vahendeid, mis võimaldavad neil oma meeskonna liikmeid juhendada ja arendada. Teknose juhtimise akadeemia hõlmab selliseid aspekte nagu juhendamine, eesmärkide seadmine, tagasiside andmine ja saamine ning valmidus tegutsemiseks erinevates juhtimisolukordades, näiteks muutuste juhtimisel.

Koolitused sisaldavad praktilisi harjutusi, gamifikatsiooni ja e-õpet. Erilist tähelepanu pööratakse õpitu rakendamisele igapäevatöös.

Meie eesmärk on kõik meie juhid 2025. aasta strateegiaperioodi lõpuks juhtimise alal välja koolitada. 

Erialane koolitus ja tööalased rotatsioonid

Pakume oma töötajatele erinevaid erialaseid koolitusi, mille eesmärk on suurendada meie töötajate kutsealast pädevust. Näiteks võib tuua müügi-, kommunikatsiooni-, toote- ja kaizen-koolitused.

Lisaks tegelikele koolitustele on Teknosel tugev traditsioon pakkuda oma töötajatele arengu- ja karjäärivõimalusi tööalaste rotatsioonide, rollide laiendamise ja spetsialisti või juhi kohale üleviimise kaudu.

Arenguvõimalused Teknoses