Możliwości rozwoju

Dokładamy starań, by wspierać rozwój zawodowy naszych pracowników i zapewniać możliwości szkoleniowe. Nasza koncepcja rozwoju pracowników nosi nazwę „Teknos Academy” i obejmuje przywództwo oraz szkolenia specjalistyczne zgodne z naszą strategią. 

Teknos Leadership Academy

Kładziemy duży nacisk na rozwój kadry zarządzającej, zapewniając narzędzia do trenowania i wspierania rozwoju własnego zespołu. Szkolenia Teknos Leadership Academy obejmują takie aspekty, jak coaching, ustalanie celów, udzielanie i otrzymywanie informacji zwrotnych oraz gotowość do działania w różnych sytuacjach wymagających przywództwa (np. wprowadzanie zmian).

Szkolenia są wypełnione praktycznymi ćwiczeniami oraz wykorzystują grywalizację i e-learning. Szczególną uwagę przywiązujemy do wykorzystania treści szkoleniowych w codziennej pracy.

Naszym celem jest przeszkolenie wszystkich kierowników w zakresie przywództwa do końca okresu strategicznego 2025. 

Szkolenia specjalistyczne i rotacja stanowisk

Oferujemy szereg szkoleń specjalistycznych, które mają na celu podnoszenie’ kompetencji zawodowych naszych pracowników. Są to na przykład szkolenia w zakresie sprzedaży, komunikacji, produktów i praktyki Kaizen.

Oprócz oferty szkoleń firma Teknos ma bogate tradycje w zakresie zapewniania pracownikom możliwości rozwoju zawodowego w ramach rotacji stanowisk, rozszerzania zakresu ról i przechodzenia na stanowiska specjalistyczne lub kierownicze.

Możliwości rozwoju w Teknos