Izaugsmes iespējas

Mēs esam apņēmušies atbalstīt savu cilvēku karjeras izaugsmi un nodrošināt mācību iespējas darbā. Mūsu cilvēku izaugsmes konceptu sauc par Teknos akadēmiju, un tā sastāv no vadības un profesionālās apmācības, kas ir cieši saistīta ar mūsu stratēģiju. 

Teknos vadības akadēmija

Mēs liekam lielu uzsvaru uz mūsu līnijas vadītāju izaugsmi, nodrošinot viņiem rīkus savu komandas locekļu apmācībā un izaugsmē. Teknos līderu akadēmija ietver tādus aspektus kā apmācība, mērķu izvirzīšana, atgriezeniskās saites sniegšana un saņemšana un gatavība rīkoties dažādās vadības situācijās, piemēram, vadības pārmaiņas.

Treniņos ietilpst praktiski vingrinājumi, spēles un e-mācības. Īpaša uzmanība tiek pievērsta apgūtā satura pārnešanai ikdienas darbā.

Mūsu mērķis ir līdz 2025. gada stratēģiskā perioda beigām sniegt visiem mūsu vadītājiem apmācības līderībā. 

Profesionālā apmācība un darba rotācija

Darbiniekiem piedāvājam dažādas profesionālās apmācības, kuru mērķis ir uzlabot mūsu darbinieku profesionālās kompetences. Šo apmācību piemēri ir tirdzniecība, komunikācija, izstrādājumu un pastāvības uzlabošanās (Kaidzen) apmācības.

Papildus faktiskajām apmācībām Teknos ir spēcīgs darbinieku izaugsmes un karjeras izaugsmes iespēju nodrošināšanas mantojums, kas izpaužas amatu maiņā, pienākumu paplašināšanā un pārejot speciālista vai vadītāja amatā.

Izaugsmes iespējas uzņēmumā Teknos