Udviklingsmuligheder

Vi lægger vægt på at støtte vores medarbejdere i deres karrierevækst og at tilbyde læringsmuligheder på arbejdet. Vores medarbejderudviklingskoncept kaldes Teknos Academy, og det består af ledelses- og professionel uddannelse på linje med vores strategi.

Teknos Leadership Academy

Vi lægger stor vægt på at udvikle vores linjeledere ved at give dem værktøjer, så de kan træne og udvikle deres egne teammedlemmer. Teknos Leadership Academies omfatter aspekter som coaching, målsætning, at give og modtage feedback og parathed til at handle i forskellige ledelsessituationer som for eksempel at gå først ved ændringer.

Uddannelsen er fyldt med praktiske øvelser, spilelementer og e-læring. Der lægges særlig vægt på at overføre det lærte indhold til arbejdet i hverdagen.

Vores mål er, at alle vores ledere uddannes i ledelse inden udgangen af strategiperioden 2025. 

Professionel træning og jobrotationer

Vi tilbyder en lang række professionelle uddannelser til vores medarbejdere med det formål at udvikle vores medarbejderes faglige kvalifikationer. Eksempler på disse uddannelser er salg, kommunikation, produkt- og Kaizen-træning.

Ud over selve træningen, har Teknos en stærk tradition for at give vores medarbejdere udviklings- og karriereudviklingsmuligheder i form af jobrotation, rolleudvidelse og forfremmelse til specialist- eller lederstillinger.

Udviklingsmuligheder hos Teknos