Historie rozwoju zawodowego

Sukces firmy wymaga zaangażowania personelu — to oczywiste. Dlatego chcemy inwestować w naszych pracowników i wspierać ich rozwój. W ramach procesu kadrowego People Process nasi pracownicy mogą co roku omówić swoje cele i aspiracje zawodowe z przełożonym.

Wierzymy, że zmotywowany zespół osiąga najlepsze wyniki, dlatego wspieramy naszych pracowników również na nieco nietypowych ścieżkach kariery. Chemicy mogą na przykład przejść do działu sprzedaży lub IT, a pracownicy produkcji — rozpocząć nową karierę w dziale wsparcia technicznego lub zarządzania operacyjnego.

Mamy nadzieję, że nasza kultura nastawiona na rozwój i ciągle doskonalenie tworzy inspirujące i atrakcyjne miejsce pracy. Poziom zadowolenia naszych pracowników jest również bardzo wysoki. Znajduje to odzwierciedlenie w długim stażu pracy naszych pracowników — średni okres zatrudnienia w naszej firmie wynosi 10 lat.  

Wszystko zależy od ludzi. Większość z nas zgadza się, że najmocniejszym ogniwem w naszej pracy są współpracownicy. 

Przeczytaj opinie poniżej i dowiedz się, co nasi pracownicy mają do powiedzenia o pracy w Teknos i możliwościach rozwoju zawodowego, z których skorzystali.