Arbeta på ett Färg- och ytbehandlingsföretag

Våra lösningar används av proffs, företag och hushåll till olika ytor på allt från maskiner till byggnader, föremål och till och med förpackningar. Man kan egentligen säga att alla ytor du ser omkring dig förmodligen har en ytbehandling.

Det är därför vi behöver människor med olika bakgrund och olika färdigheter för att arbeta med till exempel forskning och utveckling (R&D), försäljning, färgproduktion, kvalitetskontroll och olika supportfunktioner. Tillsammans arbetar vi innovativt och strävar efter att uppfylla våra kunders höga krav. 

Vårt företag är ett familjeföretag och vi arbetar tillsammans i en matrisorganisation. Teknos Group hjälper Teknos-länderna att ta fram produkter och tjänster av högsta kvalitet till våra kunder. Det betyder att du kanske arbetar tillsammans med många kollegor från olika länder och funktioner inom Teknos.

Arbeta med R&D

Vår avdelning för forskning och utveckling (R&D) spelar huvudrollen när det gäller produktutveckling och innovation på Teknos. Vi är stolta över vår omfattande och innovativa produktportfölj och vår långvariga expertis. I dag sysselsätter vi cirka 200 personer inom R&D i flera Teknos-länder.

Våra lösningar är utformade för att skydda och förlänga livslängden på ytor och motstå extrema väderförhållanden som tillexempel stormvindar, högt vattentryck eller strålning. Hållbara lösningar är kärnan i vår produktutveckling och möjligheterna skapas av till exempel biobaserade, sekundära råvaror och en cirkulär ekonomi.

Uthållighet och kreativitet återspeglas varje dag i R&D-arbetet; att hålla koll på trender inom ytbehandlingsindustrin, exempelvis råmaterial, utrustning, kundbehov, tillämpningar och konkurrenter är en viktig del av jobbet.

Vår R&D-personal arbetar i nära samarbete med sina kollegor från andra Teknos-länder och internationella kunder. Inom R&D kan du arbeta som R&D-chef, kemist, laboratorietekniker eller liknande. Många inleder karriären som doktorander efter att först ha sommarjobbat till exempel inom färgproduktion eller kvalitetskontroll.

Arbeta i driften  

I driften arbetar medarbetare inom dussintals olika yrken som ansvarar för vår verksamhet, underhåll, logistik, inköp, lager och QEHS. Driften spelar en betydande roll i arbetet med att tillförlitligt leverera våra lösningar till kunderna med högsta kvalitet. Vi strävar efter att ständigt förbättra produktionsprocesser, använda LEAN och minimera vår miljöpåverkan. Laganda, säkerhetstänk och en vilja att tillägna sig nya färdigheter uppskattas.

I driften finns det möjlighet att välja många olika karriärvägar inom allt från produktion till ledning. Många av våra produktionsmedarbetare har jobbat hos oss i flera decennier. I driften kan du avancera till drift- eller anläggningschef, arbeta i produktionen, bli QEHS-chef eller jobba på lagret, för att nämna några.

Arbeta med inköp

Koncernens inköpsteam är ett litet arbetsteam som arbetar mycket nära våra leverantörer, interna kunder och andra viktiga intressenter. Teamet ansvarar för strategisk kategorihantering, riskhantering, hållbar anskaffning och hantering av leverantörsrelationer på koncernnivå. Teamet består av inköpschefer som arbetar med antingen indirekt eller direkt anskaffning. Du kan också arbeta med inköp i respektive landsorganisation. 

Arbeta inom supportfunktioner

Vi har också experter i olika supportroller, allt från kundtjänst till företagsfinansiering. Syftet med våra supportfunktioner är att stödja verksamhetens kontinuerliga arbete. Vi har supportfunktioner för exempelvis ekonomi, HR, inköp, försäljning, kommunikation och marknadsföring och IT och du kan arbeta för Teknos Group eller för den lokala Teknos-enheten.

Arbeta med kunder och försäljning

På Teknos sätter vi alltid kunden i främsta rummet. Vi har ett dedikerat kundupplevelsesteam (CEM) som övervakar hela kundupplevelsen, inklusive försäljning och teknisk service. Syftet med funktionen är att garantera att vi står nära våra kunder och att se till att kunderna får bästa tänkbara lösningar, tjänster och produkter för sina behov i alla lägen och därigenom uppnå lönsam tillväxt.

Teamet betjänar olika grupper av målkunder, vilka alla har ett tvärfunktionellt kärnteam som leds av en affärsutvecklingschef. Dessutom ingår lokala representanter, framför allt säljare och personal inom teknisk service i teamen.

Det finns också lokala säljarjobb där du arbetar tillsammans med kunder inom ett visst område eller med ett specifikt produktfokus. Även dessa tjänster erbjuder stora möjligheter att stödja företagets tillväxt och en unik position att vidareutveckla företaget.

Arbeta på ett beläggningsföretag