Darbs pārklājumu uzņēmumā

Profesionāļi, uzņēmumi un mājsaimniecības izmanto mūsu risinājumus dažādām virsmām no mašīnām līdz ēkām, objektiem un pat iesaiņojumam. Faktiski jebkurai virsmai, ko apkārt redzat, visticamāk, ir pārklājums.

Tāpēc mums ir nepieciešami cilvēki ar dažādu pieredzi un atšķirīgām darba prasmēm, piemēram, izpētē un izstrādē, tirdzniecībā, krāsu ražošanā, kvalitātes kontrolē un dažādas atbalsta funkcijās. Kopā mēs nodarbojamies ar jaunradi un strādājam, lai apmierinātu mūsu ilgtermiņa klientu augstās prasības. 

Mūsu uzņēmums ir ģimenes uzņēmums, un strādājam kopā matricu organizācijā. Uzņēmuma grupa atbalsta Teknos atzarus valstīs, radot klientiem augstākās kvalitātes izstrādājumus un pakalpojumus. Tas nozīmē, ka jūs, iespējams, strādājat ar dažādiem kolēģiem no dažādām valstīm un funkcijām uzņēmumā Teknos.

Darbs izpētē un izstrādē

Mūsu izpētes un izstrādes nodaļai uzņēmumā Teknos ir galvenā loma izstrādājumu izstrādē un jaunradē. Mēs lepojamies ar plašo un novatorisko izstrādājumu portfeli un ilglaicīgajām zināšanām. Šobrīd izpētes un izstrādes nodaļā vairākās uzņēmuma Teknos darbības valstīs ir nodarbināti aptuveni 200 cilvēki.

Mūsu risinājumi ir izstrādāti, lai aizsargātu un pagarinātu virsmu darba mūžu, kā arī izturētu bargus laikapstākļus, piemēram, vētras, milzīgu ūdens spiedienu vai starojumu. Ilgtspējīgi risinājumi ir mūsu izstrādājumu attīstības pamats, un turpmākas iespējas rodas no, piemēram, bioloģiski ražotiem, otrreizējiem izejmateriāliem un aprites ekonomikas.

Neatlaidība un radošums atspoguļojas izpētes un izstrādes nodaļas darbā katru dienu. Svarīga darba sastāvdaļa ir sekot līdzi pārklājumu nozares tendencēm, piemēram, izejvielām, iekārtām, klientu vajadzībām, lietojumiem un konkurentiem.

Mūsu izpētes un izstrādes nodaļas darbinieki strādā ciešā sadarbībā ar kolēģiem no citām uzņēmuma Teknos darbības valstīm un starptautiskajiem klientiem. Izpētes un izstrādes nodaļā jūs varat strādāt kā nodaļas vadītājs, ķīmiķis, laboratorijas tehniķis vai tamlīdzīgos amatos. Daudzi karjeru sāk kā maģistranti, kas iepriekš vasarā strādājuši, piemēram, krāsu ražošanā vai kvalitātes kontrolē.

Darbs darbību pārvaldībā  

Mūsu darbību pārvaldības nodaļā ietilpst desmitiem dažādu profesiju, kuru pārstāvji ir atbildīgi par mūsu darbībām, apkopi, loģistiku, iegādi, noliktavu un QEHS. Darbību pārvaldībai ir liela nozīme, piegādājot mūsu risinājumus klientiem uzticami un visaugstākajā kvalitātē. Mūsu mērķis ir pastāvīgi uzlabot ražošanas procesus, izmantot Lean ražošanas procesu un samazināt mūsu ietekmi uz vidi. Novērtējam komandas darbu, drošības apzināšanos un vēlmi apgūt jaunas prasmes.

Darbības pārvaldība nodrošina dažādus karjeras ceļus no ražošanas līdz pārvaldībai. Daudzi ražošanas darbinieki ar prieku strādā mūsu uzņēmumā gadu desmitiem ilgi. Darbību pārvaldībā varat turpināt karjeru kā, piemēram, darbību vai rūpnīcas vadītājs, ražošanas darbinieks, QEHS vadītājs un noliktavas darbinieks.

Darbs iepirkumu nodaļā

Mūsu grupas iepirkumu komanda ir neliela komanda, kas ļoti cieši sadarbojas ar mūsu piegādātājiem, iekšējiem klientiem un citām nozīmīgām ieinteresētajām personām. Komanda ir atbildīga par grupas līmeņa stratēģisko kategoriju vadību, risku pārvaldību, ilgtspējīgu iepirkumu un piegādātāju attiecību pārvaldību. Komanda sastāv no iepirkumu vadītājiem, kas strādā ar tiešu vai netiešu iepirkumu. Ir iespējams strādāt arī ar iepirkumiem valsts organizācijā. 

Darbs atbalsta funkcijās

Mēs nodarbinām arī ekspertus dažādās atbalsta lomās, sākot no klientu apkalpošanas līdz korporatīvajām finansēm. Mūsu atbalsta funkciju mērķis ir atbalstīt uzņēmējdarbības nepārtrauktību. Atbalsta funkcijas ietver finanses, cilvēkresursus, iepirkumus, tirdzniecību, komunikāciju un mārketingu, kā arī IT, un jūs varat strādāt uzņēmuma Teknos grupā vai vietējā uzņēmuma Teknos organizācijā.

Darbs ar klientiem un tirdzniecība

Uzņēmumā Teknos klienti vienmēr ir pirmajā vietā. Mums ir īpaša klientu pieredzes pārvaldības (CEM) komanda, kas pārrauga mūsu klientu pieredzi, ieskaitot tirdzniecību un tehniskos pakalpojumus. Funkcijas mērķis ir garantēt, ka esam tuvu saviem klientiem, un nodrošināt, ka klienti katrā situācijā saņem labākos risinājumus, pakalpojumus un izstrādājumus savām vajadzībām, realizējot rentablu izaugsmi.

Komanda apkalpo dažādas mērķa klientu grupas, no kurām katrai ir savstarpēji funkcionējoša galvenā komanda, kuru vada uzņēmējdarbības attīstības direktors. Turklāt vietējie pārstāvji, galvenokārt tirdzniecības un tehniskā apkalpošanas darbinieki, ir komandu daļa.

Mēs piedāvājam arī vietējās tirdzniecības darba vietas, kurās darbs notiek ar klientiem noteiktā apgabalā vai ar konkrētu izstrādājumu. Arī šīs pozīcijas piedāvā lielisku iespēju atbalstīt mūsu uzņēmuma izaugsmi, kā arī unikālu pozīciju uzņēmuma tālākai attīstībai.

Darbs pārklājumu uzņēmumā