Töötamine pinnakatte ettevõttes

Spetsialistid, ettevõtted ja majapidamised kasutavad meie lahendusi erinevate pindade jaoks - masinatest kuni ehitisteni, esemeteni ja isegi pakenditeni. Tegelikult on iga pind, mida te oma ümber näete, enamasti millegagi kaetud.

Seepärast vajamegi erineva tausta ja mitmesuguste oskustega inimesi tööle, nt teadus- ja arendusosakonda (TAO), müügiosakonda, värvide tootmise osakonda, kvaliteedikontrolli osakonda ja ja mitmesugustesse abifunktsioonidesse. Üheskoos teeme uuendusi ja töötame selle nimel, et vastata meie pikaajaliste klientide kõrgetele nõudmistele. 

Meie ettevõte on pereettevõte ja me töötame koos maatriksorganisatsioonis. Kontsern toetab Teknose riike, pakkudes klientidele kõrgeima kvaliteediga tooteid ja teenuseid. See tähendab, et me võime Teknoses töötada koos erinevate kolleegidega erinevatest riikidest ja osakondadest.

Töö TAO-s

Meie teadus- ja arendusosakonnal on Teknoses peamine roll tootearenduse ja innovatsiooni alal. Oleme uhked oma laia ja uuendusliku tootevaliku ning pikaajalise kogemuse üle. Praegu töötab meil Teknose TAO-s mitmes riigis umbes 200 inimest.

Meie lahendused on loodud kaitsma ja pikendama ning vastu pidama ekstreemsetele ilmastikutingimustele, nt tormituultele, suurele veesurvele ja kiirgusele. Keskendume oma tootearendustes jätkusuutlikele lahendustele ning võimalusi pakuvad näiteks biopõhised sekundaarsed toorained ja ringmajandus.

TAO töös kajastuvad iga päev püsivus ja loovus. Töö oluline osa on pinnakattetööstuse suundumuste, näiteks toorainete, seadmete, klientide vajaduste, rakenduste ja konkurentide jälgimine.

Meie TAO töötajad teevad tihedat koostööd oma kolleegidega teistest Teknose riikidest ja rahvusvaheliste klientidega. TAO-s võib töötada juhatajana, keemikuna, laborandina jne. Paljud alustavad oma karjääri kraadiõppurina, olles eelnevalt töötanud suvel näiteks värvide tootmise või kvaliteedikontrolli osakonnas.

Töö operatsioonide osakonnas  

Meie operatsioonide osakond hõlmab kümnete erinevate alade spetsialiste, kes vastutavad meie tööoperatsioonide, hoolduse, logistika, ostu, laomajanduse ning kvaliteedi, keskkonna, tervise ja ohutuse (QEHS) eest. Operatsioonide osakond mängib olulist rolli usaldusväärsete ja kõrgkvaliteetsete lahenduste pakkumises klientidele. Püüame pidevalt parendada tootmisprotsesse, kasutada Leani ja minimeerida oma mõju keskkonnale. Hinnatakse meeskonnatööd, ohutusteadlikkust ja tahet õppida uusi oskusi.

Operatsioonide osakond pakub mitmeid karjäärivõimalusi tootmisest juhtimiseni. Paljud meie tootmistöötajad on aastakümneid nautinud töötamist meie juures. Kui nimetada vaid mõnda ala, siis operatsioonide osakonnas saate teha karjääri operatsiooni- või tehasejuhina, tootmistöölisena, QEHS-i juhina ja laotöölisena.

Töö hankeosakonnas

Meie kontserni hankemeeskond on väike meeskond, kes teeb tihedat koostööd meie tarnijate, siseklientide ja teiste tähtsate sidusrühmadega. Meeskond vastutab kontserni tasandil strateegia juhtimise, riskijuhtimise, jätkusuutlike hangete ja tarnijasuhete juhtimise eest. Meeskond koosneb hankejuhtidest, kes tegelevad kaudselt või otseselt hankega. Hankega saab tegelda ka riigiorganisatsioonides. 

Töö tugiosakonnas

Võtame spetsialiste ka mitmetesse tugirollidesse, mis ulatuvad klienditeenindusest ettevõtte rahanduseni. Meie tugiosakonna ülesanne on toetada äritegevuse jätkuvust. Tugiosakond hõlmab rahandust, inimressursse, hanget, müüki, kommunikatsiooni, turundust, IT-d ning te võite töötada kogu Teknose kontserni või kohaliku Teknose üksuse ulatuses.

Töö klientidega ja müük

Teknoses on klient alati esikohal. Meil on pühendunud kliendikogemuse juhtimise (CEM) meeskond, kes jälgib meie kliendikogemust, sealhulgas müüki ja tehnilist teenindust. Selle osakonna ülesanne on tagada, et oleme klientidele lähedal ning et kliendid saavad parimaid, igas olukorras vajalikke lahendusi, teenuseid ja tooteid, mis aitab kasvatada kasumit.

Meeskond teenindab erinevaid sihtkliendigruppe, millest igaühel on oma ristfunktsionaalne põhimeeskond, eesotsas äriarendusjuhiga. Lisaks kuuluvad meeskondadesse kohalikud esindajad, peamiselt müügi- ja tehniliseteeninduse töötajad.

Pakume ka kohalikke müügitöökohti, kus tegelete klientidega konkreetses piirkonnas või konkreetsete toodetega. Ka need kohad pakuvad suurt võimalust kaasa aidata meie ettevõtte kasvule, samuti ainulaadset positsiooni ettevõtte edasiseks arendamiseks.

Töö pinnakatteettevõttes