Praca w branży powłok

Z naszych rozwiązań korzystają profesjonaliści, firmy i gospodarstwa domowe, stosując je na różnych powierzchniach — od maszyn po budynki, obiekty, a nawet opakowania. W zasadzie każda powierzchnia, jaką widzisz w swoim otoczeniu, jest najprawdopodobniej pokryta powłoką.

Dlatego potrzebujemy ludzi z różnych środowisk, którzy dysponują zróżnicowanymi umiejętnościami, np. do pracy w dziale badawczo-rozwojowym, sprzedaży, produkcji farb, kontroli jakości i obsługi. Razem wprowadzamy innowacje i pracujemy, aby sprostać wysokim wymaganiom naszych stałych klientów. 

Nasza firma jest firmą rodzinną. Pracujemy razem w organizacji o strukturze macierzowej. Grupa wspiera oddziały Teknos w różnych krajach w tworzeniu najwyższej jakości produktów i usług dla naszych klientów. To oznacza, że możesz współpracować z wieloma współpracownikami z różnych krajów, którzy pełnią zróżnicowane funkcje w firmie Teknos.

Praca w dziale badawczo-rozwojowym

Nasz dział badań i rozwoju zajmuje się przede wszystkim rozwojem produktów i wprowadzaniem innowacji w Teknos. Jesteśmy dumni z szerokiego i innowacyjnego programu produktów oraz specjalistycznej wiedzy opartej na długoletnim doświadczeniu. Obecnie w dziale badawczo-rozwojowym zatrudniamy około 200 osób w kilku krajach.

Nasze rozwiązania zostały opracowane w celu przedłużania trwałości oraz zapewniania ochrony i odporności na ekstremalne warunki pogodowe, takie jak porywisty wiatr, wysokie ciśnienie wody lub promieniowanie. Podstawę rozwoju naszych produktów stanowią zrównoważone rozwiązania. Wykorzystujemy możliwości, jakie dają np. surowce wtórne na bazie składników biotechnologicznych i gospodarka o obiegu zamkniętym.

W codziennej pracy działu badawczo-rozwojowego ważną rolę odgrywają wytrwałość i kreatywność. Ważną jej częścią jest śledzenie trendów w branży powłok w obszarach takich jak surowce, sprzęt, potrzeby klientów, zastosowania i działania konkurencji.

Dział ten ściśle współpracuje z oddziałami Teknos w innych krajach i klientami międzynarodowymi. W dziale badawczo-rozwojowym możesz pracować jako kierownik, chemik, technik laboratoryjny itp. Wiele osób podejmuje pracę zawodową w naszej firmie po odbyciu wcześniej stażu letniego, na przykład w dziale produkcji farb lub kontroli jakości.

Praca w dziale operacyjnym  

Dział operacyjny zatrudnia pracowników w wielu różnych zawodach. Odpowiadają oni za nasze operacje, konserwację, logistykę, zakupy, magazyn oraz jakość i BHP. Dział operacyjny odgrywa znaczącą rolę w dostarczaniu klientom rozwiązań w sposób niezawodny i z zachowaniem najwyższej jakości. Nasze cele to ciągłe doskonalenie procesów produkcyjnych, realizacja działań mających na celu optymalizację produkcji (LEAN) i minimalizowanie naszego wpływu na środowisko. Doceniamy pracę zespołową, świadomość w zakresie bezpieczeństwa i chęć uczenia się nowych umiejętności.

Dział operacyjny oferuje różne ścieżki rozwoju zawodowego — od produkcji po zarządzanie. Wielu naszych pracowników produkcyjnych jest z nami od dziesiątków lat. W dziale operacyjnym możesz znaleźć zatrudnienie m.in. jako kierownik operacyjny lub kierownik fabryki, pracownik produkcji, kierownik ds. jakości i BHP oraz pracownik magazynu.

Praca w dziale zaopatrzenia

Dział zaopatrzenia Grupy to niewielki zespół ściśle współpracujący z naszymi dostawcami, klientami wewnętrznymi i innymi ważnymi interesariuszami. Jest on odpowiedzialny za zarządzanie kategoriami strategicznymi na poziomie Grupy, zarządzanie ryzykiem, zrównoważone zaopatrzenie i zarządzanie relacjami z dostawcami. Zespół składa się z kierowników ds. zaopatrzenia, którzy obsługują zakupy w obszarach produkcyjnym i nieprodukcyjnym. Możesz także pracować w dziale zaopatrzenia w oddziale krajowym. 

Praca w dziale obsługi

Zatrudniamy także ekspertów pełniących różne funkcje wsparcia — od obsługi klienta po finanse korporacyjne. Ich zadaniem jest zapewnienie ciągłości biznesowej. Dział obsługi odpowiada za finanse, zasoby ludzkie, zaopatrzenie, sprzedaż, komunikację i marketing oraz IT. Możesz pracować dla Grupy Teknos lub lokalnego oddziału Teknos.

Praca w dziale obsługi klienta i sprzedaży

W Teknos zawsze stawiamy klienta na pierwszym miejscu. Mamy specjalny zespół ds. zarządzania obsługą klienta (Customer Experience Management, CEM), który nadzoruje obsługę klienta, w tym sprzedaż i obsługą techniczną. Jego zadaniem jest zapewnienie dobrego zrozumienia naszych klientów i zadbanie o to, by otrzymywali oni najlepsze rozwiązania, usługi i produkty odpowiadające ich potrzebom w każdej sytuacji, co przekłada się na rentowność działań firmy i wzrost zysków.

Zespół obsługuje różne grupy klientów docelowych, z których każdą zajmuje się międzyfunkcyjny zespół podstawowy kierowany przez dyrektora ds. rozwoju biznesu. W skład zespołów wchodzą także przedstawiciele lokalni, głównie pracownicy działu sprzedaży i obsługi technicznej.

Zatrudniamy również pracowników odpowiedzialnych za sprzedaż lokalną, którzy współpracują z klientami w określonym regionie lub w zakresie konkretnych produktów. Te stanowiska stwarzają doskonałe możliwości wspierania rozwoju firmy.

Praca w branży powłok