category C5

Låg

Välj utifrån det första färgskiktet

Målningssystemkod TEC5.01/L/A1
A1

 Färg  Bindemedelstyp  
 TEKNOPLAST HS 150  EP  2x90 μm  
 Total skikttjocklek    180 μm
 Målningssystemets VOC, g/m²    77


Målningssystemkod TEC5.01/L/A2
A2

 Färg  Bindemedelstyp  
 TEKNOMASTIC COMBI 80-500   EP  2x90 μm
 Total skikttjocklek    180 μm
 Målningssystemets VOC, g/    44


Målningssystemkod TEC5.01/L/A3
A3

 Färg  Bindemedelstyp  
 INERTA 271  EP  2x90 μm
 Total skikttjocklek    180 μm
 Målningssystemets VOC, g/    47


Målningssystemkod TEC5.01/L/A4
A4

 Färg  Bindemedelstyp  
 TEKNODUR COMBI 3430 -series   PUR  2x90 μm
Total skikttjocklek    180 μm
 Målningssystemets VOC, g/    103 - 135 


Målningssystemkod TEC5.01/L/A5
A5

 Färg  Bindemedelstyp  
 TEKNODUR COMBI 340-811   PUR  2x90 μm
 Total skikttjocklek    180 μm
 Målningssystemets VOC, g/    71


Målningssystemkod TEC5.01/L/A6
A6

 Färg   Bindemedelstyp  
 TEKNODUR COMBI 3560 -series   PAS  2x90 μm
 Total skikttjocklek    180 μm
 Målningssystemets VOC, g/    12 - 108


 

Målningssystemkod TEC5.01/L/E1
E1

 Färg  Bindemedelstyp  
 TEKNOMASTIC 80 PRIMER  EP  1x100 μm  
 TEKNOPLAST HS 150  EP  1x80 μm
 Total skikttjocklek    180 μm
 Målningssystemets VOC, g/m²    58


Målningssystemkod TEC5.01/L/E2
E2

 Färg  Bindemedelstyp  
 TEKNOMASTIC 80 PRIMER   EP  1x120 μm
 TEKNOPLAST 50 / 90  PUR  1x60 μm
 Total skikttjocklek    180 μm
 Målningssystemets VOC, g/    78


Målningssystemkod TEC5.01/L/E3
E3

 Färg  Bindemedelstyp  
 TEKNOMASTIC 80 PRIMER  EP  1x120 μm
 TEKNODUR 0050 / 0090  PUR  1x60 μm
 Total skikttjocklek  

 180 μm

 Målningssystemets VOC, g/    60 / 66


Målningssystemkod TEC5.01/L/E4
E4

 Färg Bindemedelstyp  
 TEKNOMASTIC 80 PRIMER  EP  1x100 μm
 TEKNODUR 3410-series  PUR  1x80 μm
 Total skikttjocklek    180 μm
 Målningssystemets VOC, g/    66 - 75


Målningssystemkod TEC5.01/L/E5
E5

 Färg Bindemedelstyp  
 TEKNOMASTIC 80 PRIMER  EP  1x100 μm
 TEKNODUR COMBI 3430-series   PUR  1x80 μm
 Total skikttjocklek    180 μm
 Målningssystemets VOC, g/    70 - 84


Målningssystemkod TEC5.01/L/E6
E6

 Färg Bindemedelstyp  
 TEKNOMASTIC 80 PRIMER  EP  1x100 μm
 TEKNODUR COMBI 340-811  PAS  1x80 μm
 Total skikttjocklek    180 μm
 Målningssystemets VOC, g/    56


Målningssystemkod TEC5.01/L/E7
E7

 Färg Bindemedelstyp  
 TEKNOMASTIC 80 PRIMER  EP  1x100 μm
 TEKNODUR COMBI 3560-series   PUR  1x80 μm
 Total skikttjocklek    180 μm
 Målningssystemets VOC, g/    29 - 72

Målningssystemkod TEC5.01/L/B1
B1

 Färg  Bindemedelstyp  
 TEKNOPLAST PRIMER 3 / 5  EP  1x100 μm  
 TEKNOPLAST HS 150  EP  1x80 μm
 Total skikttjocklek    180 μm
 Målningssystemets VOC, g/m²    118


Målningssystemkod TEC5.01/L/B2
B2

 Färg  Bindemedelstyp   
 TEKNOPLAST PRIMER 3 / 5  EP  1x120 μm 
 TEKNOPLAST 50 / 90  EP  1x60 μm
 Total skikttjocklek    180 μm
 Målningssystemets VOC, g/    148


Målningssystemkod TEC5.01/L/B3
B3

 Färg   Bindemedelstyp   
 TEKNOPLAST PRIMER 3 / 5   EP  2x70 μm
 TEKNODUR 0050 / 0090  PUR  1x40 μm
 Total skikttjocklek    180 μm
 Målningssystemets VOC, g/    147 / 153 


Målningssystemkod TEC5.01/L/B4
B4

 Färg  Bindemedelstyp   
 TEKNOPLAST PRIMER 3 / 5   EP  1x100 μm 
 TEKNODUR 3410-series  PUR  1x80 μm
Total skikttjocklek    180 μm
 Målningssystemets VOC, g/    126 - 135


Målningssystemkod TEC5.01/L/B5
B5

 Färg  Bindemedelstyp   
 TEKNOPLAST PRIMER 3 / 5  EP  1x100 μm 
TEKNODUR COMBI 3430-series   PUR  1x80 μm
 Total skikttjocklek    180 μm
 Målningssystemets VOC, g/    130 - 144


Målningssystemkod TEC5.01/L/B6
B6

 Färg  Bindemedelstyp   
 TEKNOPLAST PRIMER 3 / 5  EP  1x100 μm 
 TEKNODUR COMBI 340-811  PUR  1x80 μm
 Total skikttjocklek    180 μm
 Målningssystemets VOC, g/    115


Målningssystemkod TEC5.01/L/B7
B7

 Färg  Bindemedelstyp   
 TEKNOPLAST PRIMER 3 / 5  EP  1x100 μm 
TEKNODUR COMBI 3560-series   PAS  1x80 μm
 Total skikttjocklek    180 μm
 Målningssystemets VOC, g/    89 - 132

Målningssystemkod TEC5.01/L/D1

 Färg  Bindemedelstyp  D1
 TEKNOPLAST PRIMER 7  EP  1x100 μm  
 TEKNOPLAST HS 150  EP  1x80 μm
 Total skikttjocklek    180 μm
 Målningssystemets VOC, g/m²    77


Målningssystemkod TEC5.01/L/D2

 Färg  Bindemedelstyp  D2
 TEKNOPLAST PRIMER 7  EP  1x140 μm
 TEKNOPLAST 50 / 90  EP  1x40 μm
 Total skikttjocklek    180 μm
 Målningssystemets VOC, g/    92


Målningssystemkod TEC5.01/L/D3

 Färg  Bindemedelstyp   D3
 TEKNOPLAST PRIMER 7  EP  1x140 μm
 TEKNODUR 0050 / 0090  PUR  1x40 μm
 Total skikttjocklek    180 μm
 Målningssystemets VOC, g/    91 - 97


Målningssystemkod TEC5.01/L/D4

  Färg  Bindemedelstyp   D4
 TEKNOPLAST PRIMER 7  EP  1x100 μm
 TEKNODUR 3410-series  PUR  1x80 μm
 Total skikttjocklek    180 μm
 Målningssystemets VOC, g/    85 - 94


Målningssystemkod TEC5.01/L/D5

 Färg  Bindemedelstyp   D5
 TEKNOPLAST PRIMER 7  EP  1x100 μm
 TEKNODUR COMBI 3430-series  PUR  1x80 μm
 Total skikttjocklek    180 μm
 Målningssystemets VOC, g/    89 - 103


Målningssystemkod TEC5.01/L/D6

 Färg  Bindemedelstyp   D6
 TEKNOPLAST PRIMER 7  EP  1x100 μm
 TEKNODUR COMBI 340-811  PUR  1x80 μm
 Total skikttjocklek    180 μm
 Målningssystemets VOC, g/    74


Målningssystemkod TEC5.01/L/D7

 Färg  Bindemedelstyp   D7
 TEKNOPLAST PRIMER 7  EP  1x100 μm
 TEKNODUR COMBI 3560-series   PAS  1x80 μm
 Total skikttjocklek    180 μm
 Målningssystemets VOC, g/    48 - 91

Paint System Code TEC5.05/L/A1
A1

 Paint  Binder  
 TEKNOZINC 80 SE  EP  1x60 μm  
 TEKNOPLAST HS 150  EP  1x100 μm
 Total film thickness    160 μm
 Paint system VOC, g/m²    97


Paint System Code TEC5.05/L/A2
A2

 Paint  Binder  
 TEKNOZINC 80 SE  EP  1x60 μm  
 TEKNODUR COMBI 3430 -series  PUR  1x100 μm
 Total film thickness    160 μm
 Paint system VOC, g/m²    111 - 129


Paint System Code TEC5.05/L/A3
A3

 Paint  Binder  
 TEKNOZINC 80 SE  EP  1x60 μm  
 TEKNODUR COMBI 340-811  PUR  1x100 μm
 Total film thickness    160 μm
 Paint system VOC, g/m²    93


Paint System Code TEC5.05/L/A4
A4

 Paint  Binder  
 TEKNOZINC 80 SE  EP  1x60 μm  
 TEKNODUR COMBI 3560 -series  PAS  1x100 μm
 Total film thickness    160 μm
 Paint system VOC, g/m²    60 - 114

Målningssystemkod TEC5.05/L/B1
B1

 Färg  Bindemedelstyp  
 TEKNOZINC 3480 SE  EP  1x60 μm  
 TEKNOPLAST HS 150  EP  1x100 μm
 Total skikttjocklek    160 μm
 Målningssystemets VOC, g/m²    70


Målningssystemkod TEC5.05/L/B2
B2

 Färg  Bindemedelstyp  
 TEKNOZINC 3480 SE  EP  1x60 μm  
 TEKNODUR COMBI 3430-series  PUR  1x100 μm
 Total skikttjocklek    160 μm
 Målningssystemets VOC, g/m²    84 - 102

Medium

Välj utifrån det första färgskiktet

Målningssystemkod TEC5.02/M/A1
A1

 Färg  Bindemedelstyp  
 TEKNOPLAST HS 150  EP  2x120 μm  
 Total skikttjocklek    240 μm
 Målningssystemets VOC, g/m²    103


Målningssystemkod TEC5.02/M/A2
A2

 Färg  Bindemedelstyp  
 TEKNOMASTIC COMBI 80-500   EP  2x120 μm
 Total skikttjocklek    240 μm
 Målningssystemets VOC, g/m²    59


Målningssystemkod TEC5.02/M/A3
A3

 Färg  Bindemedelstyp  
 INERTA 271  EP  2x120 μm
 Total skikttjocklek    240 μm
 Målningssystemets VOC, g/m²    63


Målningssystemkod TEC5.02/M/A4
A4

 Färg  Bindemedelstyp  
 TEKNODUR COMBI 3430 -series   PUR  2x120 μm
Total skikttjocklek    240 μm
 Målningssystemets VOC, g/m²    138 - 180 


Målningssystemkod TEC5.02/M/A5
A5

 Färg  Bindemedelstyp  
 TEKNODUR COMBI 340-811   PUR  2x120 μm
 Total skikttjocklek    240 μm
 Målningssystemets VOC, g/m²    94


Målningssystemkod TEC5.02/M/A6
A6

 Färg Bindemedelstyp  
 TEKNODUR COMBI 3560 -series   PAS  2x120 μm
 Total skikttjocklek    240 μm
Målningssystemets VOC, g/m²    16 - 144


 

Målningssystemkod TEC5.02/M/E1
E1

 Färg  Bindemedelstyp  
 TEKNOMASTIC 80 PRIMER  EP  1x160 μm  
 TEKNOPLAST HS 150  EP  1x80 μm
 Total skikttjocklek    240 μm
 Målningssystemets  VOC, g/m²    73


Målningssystemkod TEC5.02/M/E2
E2

 Färg  Bindemedelstyp  
 TEKNOMASTIC 80 PRIMER   EP  2x100 μm
 TEKNOPLAST 50 / 90  EP  1x40 μm
 Total film thickness    240 μm
 Målningssystemets VOC, g/    81


Målningssystemkod TEC5.02/M/E3
E3

 Färg  Bindemedelstyp  
 TEKNOMASTIC 80 PRIMER  EP  2x100 μm
 TEKNODUR 0050 / 0090  PUR  1x40 μm
 Total skikttjocklek  

 240 μm

 Målningssystemets VOC, g/    79 / 85


Målningssystemkod TEC5.02/M/E4
E4

 Färg Bindemedelstyp  
 TEKNOMASTIC 80 PRIMER  EP  1x160 μm
 TEKNODUR 3410-series  PUR  1x80 μm
 Total skikttjocklek    240 μm
 Målningssystemets VOC, g/    81 - 90


Målningssystemkod TEC5.02/M/E5
E5

 Färg Bindemedelstyp  
 TEKNOMASTIC 80 PRIMER  EP  1x160 μm
 TEKNODUR COMBI 3430-series   PUR  1x80 μm
 Total skikttjocklek    240 μm
 Målningssystemets VOC, g/    85 - 99


Målningssystemkod TEC5.02/M/E6
E6

 Färg Bindemedelstyp  
 TEKNOMASTIC 80 PRIMER  EP  1x160 μm
 TEKNODUR COMBI 340-811  PUR  1x80 μm
 Total skikttjocklek    240 μm
 Målningssystemets VOC, g/    70


Målningssystemkod TEC5.02/M/E7
E7

 Färg Bindemedelstyp  
 TEKNOMASTIC 80 PRIMER  EP  1x160 μm
TEKNODUR COMBI 3560-series   PAS  1x80 μm
 Total skikttjocklek    240 μm
 Målningssystemets VOC, g/    44 - 87

Målningssystemkod TEC5.02/M/B1
B1

 Färg  Bindemedelstyp  
 TEKNOPLAST PRIMER 3 / 5  EP  2x80 μm  
 TEKNOPLAST HS 150  EP  1x80 μm
 Total skikttjocklek    240 μm
 Målningssystemets VOC, g/m²    166


Målningssystemkod TEC5.02/M/B2
B2

 Färg  Bindemedelstyp   
 TEKNOPLAST PRIMER 3 / 5   EP  2x100 μm
 TEKNOPLAST 50 / 90  EP  1x40 μm
 Total skikttjocklek    240 μm
 Målningssystemets VOC, g/    200


Målningssystemkod TEC5.02/M/B3
B3

 Färg  Bindemedelstyp   
 TEKNOPLAST PRIMER 3 / 5  EP  2x100 μm
 TEKNODUR 0050 / 0090  PUR  1x40 μm
 Total skikttjocklek    240 μm
 Målningssystemets VOC, g/    198 / 204


Målningssystemkod TEC5.02/M/B4
B4

 Färg  Bindemedelstyp   
 TEKNOPLAST PRIMER 3 / 5   EP  2x90 μm
 TEKNODUR 3410-series  PUR  1x60 μm
Total skikttjocklek    240 μm
 Målningssystemets VOC, g/    181 - 188 


Målningssystemkod TEC5.02/M/B5
B5

 Färg  Bindemedelstyp   
 TEKNOPLAST PRIMER 3 / 5  EP  2x80 μm
 TEKNODUR COMBI 3430-series   PUR  1x80 μm
 Total skikttjocklek    240 μm
 Målningssystemets VOC, g/    179 - 193 


Målningssystemkod TEC5.02/M/B6
B6

 Färg  Bindemedelstyp   
 TEKNOPLAST PRIMER 3 / 5  EP  2x80 μm
 TEKNODUR COMBI 340-811  PUR  1x80 μm
 Total skikttjocklek    240 μm
 Målningssystemets VOC, g/    165


Målningssystemkod TEC5.02/M/B7
B7

 Färg  Bindemedelstyp   
 TEKNOPLAST PRIMER 3 / 5  EP  2x80 μm
TEKNODUR COMBI 3560-series   PAS  1x80 μm
 Total skikttjocklek    240 μm
 Målningssystemets VOC, g/    138 - 181 

Målningssystemkod TEC5.02/M/D1

 Färg  Bindemedelstyp  D1
 TEKNOPLAST PRIMER 7  EP  1x160 μm  
 TEKNOPLAST HS 150  EP  1x80 μm
 Total skikttjocklek    240 μm
 Målningssystemets VOC, g/m²    103


Målningssystemkod TEC5.02/M/D2

 Färg  Bindemedelstyp   D2
 TEKNOPLAST PRIMER 7  EP  2x100 μm 
 TEKNOPLAST 50 / 90  EP  1x40 μm
 Total skikttjocklek    240 μm
 Målningssystemets VOC, g/    117


Målningssystemkod TEC5.02/M/D3

 Färg  Bindemedelstyp   D3
 TEKNOPLAST PRIMER 7  EP  2x100 μm 
 TEKNODUR 0050 / 0090  PUR  1x40 μm
 Total skikttjocklek    240 μm
 Målningssystemets VOC, g/    116 / 122


Målningssystemkod TEC5.02/M/D4

 Färg  Bindemedelstyp   D4
 TEKNOPLAST PRIMER 7  EP  1x160 μm 
 TEKNODUR 3410-series  PUR  1x80 μm
 Total skikttjocklek    240 μm
 Målningssystemets VOC, g/    110 - 119


Målningssystemkod TEC5.02/M/D5

 Färg  Bindemedelstyp   D5
 TEKNOPLAST PRIMER 7  EP  1x160 μm
 TEKNODUR COMBI 3430-series  PUR  1x80 μm
 Total skikttjocklek    240 μm
 Målningssystemets VOC, g/    114 - 128 


Målningssystemkod TEC5.02/M/D6

 Färg  Bindemedelstyp   D6
 TEKNOPLAST PRIMER 7  EP  1x160 μm
 TEKNODUR COMBI 340-811  PUR  1x80 μm
 Total skikttjocklek    240 μm
 Målningssystemets VOC, g/    100


Målningssystemkod TEC5.02/M/D7

 Färg  Bindemedelstyp   D7
 TEKNOPLAST PRIMER 7  EP  1x160 μm
 TEKNODUR COMBI 3560-series   PAS  1x80 μm

 Total skikttjocklek

   240 μm
 Målningssystemets VOC, g/    73 - 116

Målningssystemkod TEC5.06/M/D1
D1

Färg  Bindemedelstyp  
 TEKNOZINC 80 SE  EP  1x60 μm  
 TEKNOPLAST PRIMER 3 / 5  EP  1x100 μm
 TEKNOPLAST 50/90  EP  1x40 μm
 Total skikttjocklek    200 μm
 Målningssystemets  VOC, g/m²    170


Målningssystemkod TEC5.06/M/D2
D2

 Färg  Bindemedelstyp  
 TEKNOZINC 80 SE  EP  1x60 μm  
 TEKNOPLAST PRIMER 7  EP  1x100 μm
 TEKNOPLAST 50/90  EP  1x40 μm
 Total skikttjocklek    200 μm
 Målningssystemets  VOC, g/m²    129


Målningssystemkod TEC5.06/M/D3
D3

 Färg  Bindemedelstyp  
 TEKNOZINC 80 SE  EP  1x60 μm  
 TEKNOPLAST PRIMER 3 / 5  EP  1x100 μm
 TEKNODUR 0050/0090  PUR  1x40 μm
 Total skikttjocklek    200 μm
 Målningssystemets  VOC, g/m²    168 / 174


Målningssystemkod TEC5.06/M/D4
D4

 Färg  Bindemedelstyp  
 TEKNOZINC 80 SE  EP  1x60 μm  
 TEKNOPLAST PRIMER 7  EP  1x100 μm
 TEKNODUR 0050/0090  PUR  1x40 μm
 Total skikttjocklek    200 μm
 Målningssystemets  VOC, g/m²    127 / 133


Målningssystemkod TEC5.06/M/D5
D5

 Färg  Bindemedelstyp  
 TEKNOZINC 80 SE  EP  1x60 μm  
 TEKNOPLAST PRIMER 7  EP  1x80 μm
 TEKNODUR 3410-series  PUR  1x60 μm
 Total skikttjocklek    200 μm
 Målningssystemets  VOC, g/m²    119 - 126


Målningssystemkod TEC5.06/M/D6
D6

 Färg  Bindemedelstyp  
 TEKNOZINC 80 SE  EP  1x60 μm  
 TEKNOPOX PRIMER 9-00  EP  1x100 μm
 TEKNODUR 100 9-00  PUR  1x40 μm
 Total skikttjocklek    200 μm

 Målningssystemets  VOC, g/m²

   147

Målningssystemkod TEC5.06/M/A1
A1

 Färg  Bindemedelstyp  
 TEKNOZINC 80 SE  EP  1x60 μm  
 TEKNOPLAST HS 150  EP  1x140 μm
 Total skikttjocklek    200 μm
 Målningssystemets VOC, g/m²    114


Målningssystemkod TEC5.06/M/A2
A2

 Färg  Bindemedelstyp  
 TEKNOZINC 80 SE  EP  1x60 μm  
 TEKNODUR COMBI 3430 -series  PUR  2x70 μm
 Total skikttjocklek    200 μm
 Målningssystemets VOC, g/m²    134 - 159


Målningssystemkod TEC5.06/M/A3
A3

 Färg  Bindemedelstyp  
 TEKNOZINC 80 SE  EP  1x60 μm  
 TEKNODUR COMBI 340-811  PUR  1x140 μm
 Total skikttjocklek    200 μm
 Målningssystemets VOC, g/m²    109


Målningssystemkod TEC5.06/M/A4
A4

 Färg  Bindemedelstyp  
 TEKNOZINC 80 SE  EP  1x60 μm  
 TEKNODUR COMBI 3560 -series  PAS  1x140 μm
 Total skikttjocklek    200 μm
 Målningssystemets VOC, g/m²    63 - 138

Målningssystemkod TEC5.06/M/E1

 Färg  Bindemedelstyp  E1
 TEKNOZINC 3480 SE  EP  1x60 μm  
 TEKNOPLAST PRIMER 3 / 5  EP  1x100 μm
 TEKNOPLAST 50/90  EP  1x40 μm
 Total skikttjocklek    200 μm
 Målningssystemets VOC, g/m²    143


Målningssystemkod TEC5.06/M/E2

 Färg  Bindemedelstyp  E2
 TEKNOZINC 3480 SE  EP  1x60 μm  
 TEKNOPLAST PRIMER 7  EP  1x100 μm
 TEKNOPLAST 50/90  EP  1x40 μm
 Total skikttjocklek    200 μm
 Målningssystemets VOC, g/m²    102


Målningssystemkod TEC5.06/M/E3

 Färg  Bindemedelstyp  E3
 TEKNOZINC 3480 SE  EP  1x60 μm  
 TEKNOPLAST PRIMER 3 / 5  EP  1x100 μm
 TEKNODUR 0050/0090  PUR  1x40 μm
 Total skikttjocklek    200 μm
 Målningssystemets VOC, g/m²    141 / 147


Målningssystemkod TEC5.06/M/E4

 Färg  Bindemedelstyp  E4
 TEKNOZINC 3480 SE  EP  1x60 μm  
 TEKNOPLAST PRIMER 7  EP  1x100 μm
 TEKNODUR 0050/0090  PUR  1x40 μm
 Total skikttjocklek    200 μm
 Målningssystemets VOC, g/m²    100 / 106


Målningssystemkod TEC5.06/M/E5

 Färg  Bindemedelstyp  E5
 TEKNOZINC 3480 SE  EP  1x60 μm  
 TEKNOPLAST PRIMER 7  EP  1x80 μm
 TEKNODUR 3410-series  PUR  1x60 μm
 Total skikttjocklek    200 μm
 Målningssystemets VOC, g/m²    92 - 99


Målningssystemkod TEC5.06/M/E6

 Färg  Bindemedelstyp  E6
 TEKNOZINC 3480 SE  EP  1x60 μm  
 TEKNOPOX PRIMER 9-00  EP  1x100 μm
 TEKNODUR 100-09  PUR  1x40 μm
 Total skikttjocklek    200 μm
 Målningssystemets VOC, g/m²    120

Målningssystemkod TEC5.06/M/B1
B1

 Färg  Bindemedelstyp  
 TEKNOZINC 3480 SE  EP  1x80 μm  
 TEKNOPLAST HS 150  EP  1x120 μm
 Total skikttjocklek    200 μm
 Målningssystemets VOC, g/m²    88


Målningssystemkod TEC5.06/M/B2
B2

 Färg  Bindemedelstyp  
 TEKNOZINC 3480 SE  EP  1x80 μm  
 TEKNODUR COMBI 3430-series  PUR  1x120 μm
 Total skikttjocklek    200 μm
 Målningssystemets VOC, g/m²    105 - 126

Hög

Välj utifrån det första färgskiktet

Målningssystemkod TEC5.03/H/A1
A1

 Färg  Bindemedelstyp  
 TEKNOPLAST HS 150  EP  2x150 μm  
 Total skikttjocklek    300 μm
 Målningssystemets VOC, g/m²    129


Målningssystemkod TEC5.03/H/A2
A2

 Färg  Bindemedelstyp   
 TEKNOMASTIC COMBI 80-500   EP  2x125 μm
 Total skikttjocklek    300 μm
 Målningssystemets VOC, g/    73


Målningssystemkod TEC5.03/H/A3
A3

 Färg  Bindemedelstyp   
 INERTA 271  EP  2x150 μm
 Total skikttjocklek    300 μm
 Målningssystemets VOC, g/    79


Målningssystemkod TEC5.03/H/A4
A4

 Färg  Bindemedelstyp   
 TEKNODUR COMBI 340-811   PUR  3x100 μm
Total skikttjocklek    300 μm
 Målningssystemets VOC, g/    118 


Målningssystemkod TEC5.03/H/A5
A5

 Färg  Bindemedelstyp   
TEKNODUR COMBI 3430 -series   PUR  3x100 μm 
 Total skikttjocklek    300 μm
 Målningssystemets VOC, g/    172 - 225


Målningssystemkod TEC5.03/H/A6
A6

 Färg Bindemedelstyp  
 TEKNODUR COMBI 3560 -series   PAS  2x150 μm
 Total skikttjocklek    300 μm
 Målningssystemets VOC, g/    20 - 180


 

Målningssystemkod TEC5.03/H/E1
E1

 Färg  Bindemedelstyp  
 TEKNOMASTIC 80 PRIMER  EP  1x200 μm  
 TEKNOPLAST HS 150  EP  1x100 μm
 Total skikttjocklek    300 μm
 Målningssystemets VOC, g/m²    92


Målningssystemkod TEC5.03/H/E2
E2

 Färg  Bindemedelstyp  
 TEKNOMASTIC 80 PRIMER   EP  2x130 μm
 TEKNODUR 0050 / 0090  PUR  1x40 μm
 Total skikttjocklek    300 μm
 Målningssystemets VOC, g/    94 / 99


Målningssystemkod TEC5.03/H/E3
E3

 Färg  Bindemedelstyp  
 TEKNOMASTIC 80 PRIMER  EP  2x120 μm
 TEKNODUR 3410-series  PUR  1x60 μm
 Total skikttjocklek  

 300 μm

 Målningssystemets VOC, g/    89 - 96


Målningssystemkod TEC5.03/H/E4
E4

Färg Bindemedelstyp  
 TEKNOMASTIC 80 PRIMER  EP  1x200 μm
 TEKNODUR COMBI 3430-series   PUR  1x100 μm
 Total skikttjocklek    300 μm
 Målningssystemets VOC, g/    105 - 123


Målningssystemkod TEC5.03/H/E5
E5

Färg Bindemedelstyp  
 TEKNOMASTIC 80 PRIMER  EP  1x200 μm
 TEKNODUR COMBI 340-811   PUR  1x100 μm
 Total skikttjocklek    300 μm
 Målningssystemets VOC, g/    87


Målningssystemkod TEC5.03/H/E6
E6

Färg Bindemedelstyp  
 TEKNOMASTIC 80 PRIMER  EP  1x200 μm
 TEKNODUR COMBI 3560-series   PAS  1x100 μm
 Total skikttjocklek    300 μm
 Målningssystemets VOC, g/    54 - 108Målningssystemkod TEC5.03/H/B1
B1

 Färg  Bindemedelstyp  
 TEKNOPLAST PRIMER 3 / 5  EP  2x100 μm  
 TEKNOPLAST HS 150  EP  1x100 μm
 Total skikttjocklek    300 μm
 Målningssystemets VOC, g/m²    210


Målningssystemkod TEC5.03/H/B2
B2

 Färg  Bindemedelstyp   
 TEKNOPLAST PRIMER 3 / 5  EP  2x120 μm
 TEKNOPLAST 50 / 90  EP  1x60 μm
 Total skikttjocklek    300 μm
 Målningssystemets VOC, g/    247


Målningssystemkod TEC5.03/H/B3
B3

 Färg  Bindemedelstyp   
 TEKNOPLAST PRIMER 3 / 5  EP  1x100 μm
 TEKNOPLAST PRIMER 3 / 5  EP  2x80 μm
 TEKNODUR 0050 / 0090  PUR  1x40 μm
 Total skikttjocklek    300 μm
 Målningssystemets VOC, g/    247 / 254


Målningssystemkod TEC5.03/H/B4
B4

 Färg  Bindemedelstyp   
 TEKNOPLAST PRIMER 3 / 5   EP  2x120 μm
 TEKNODUR 3410-series  PUR  1x60 μm
 Total skikttjocklek    300 μm
 Målningssystemets VOC, g/    230 - 237 


Målningssystemkod TEC5.03/H/B5
B5

 Färg  Bindemedelstyp   
 TEKNOPLAST PRIMER 3 / 5  EP  2x100 μm
 TEKNODUR COMBI 3430-series   PUR  1x100 μm
 Total skikttjocklek    300 μm
 Målningssystemets VOC, g/    224 - 242 


Målningssystemkod TEC5.03/H/B6
B6

 Färg  Bindemedelstyp   
 TEKNOPLAST PRIMER 3 / 5  EP  2x100 μm
 TEKNODUR COMBI 340-811  PUR  1x100 μm
 Total skikttjocklek    300 μm
 Målningssystemets VOC, g/    206


Målningssystemkod TEC5.03/H/B7
B7

 Färg  Bindemedelstyp   
 TEKNOPLAST PRIMER 3 / 5  EP  2x100 μm
TEKNODUR COMBI 3560-series   PAS  1x100 μm
Total skikttjocklek    300 μm
 Målningssystemets VOC, g/    173 - 227 

Målningssystemkod TEC5.03/H/D1

 Färg  Bindemedelstyp  D1
 TEKNOPLAST PRIMER 7  EP  2x100 μm  
 TEKNOPLAST HS 150  EP  1x100 μm
 Total skikttjocklek    300 μm
 Målningssystemets VOC, g/m²    128


Målningssystemkod TEC5.03/H/D2

 Färg  Bindemedelstyp   D2
 TEKNOPLAST PRIMER 7  EP  2x130 μm
 TEKNOPLAST 50 / 90  EP  1x40 μm
 Total skikttjocklek    300 μm
 Målningssystemets VOC, g/    143


Målningssystemkod TEC5.03/H/D3

 Färg  Bindemedelstyp   D3
 TEKNOPLAST PRIMER 7  EP  2x130 μm
 TEKNODUR 0050 / 0090  PUR  1x40 μm
 Total skikttjocklek    300 μm
 Målningssystemets VOC, g/    142 / 148


Målningssystemkod TEC5.03/H/D4

 Färg  Bindemedelstyp   D4
 TEKNOPLAST PRIMER 7  EP  2x120 μm
 TEKNODUR 3410-series  PUR  1x60 μm
 Total skikttjocklek    300 μm
 Målningssystemets VOC, g/    134 - 141


Målningssystemkod TEC5.03/H/D5

 Färg  Bindemedelstyp   D5
 TEKNOPLAST PRIMER 7  EP  2x100 μm
 TEKNODUR COMBI 3430-series  PUR  1x100 μm
 Total skikttjocklek    300 μm
 Målningssystemets VOC, g/    142 - 160


Målningssystemkod TEC5.03/H/D6

 Färg  Bindemedelstyp   D6
 TEKNOPLAST PRIMER 7  EP  2x100 μm
 TEKNODUR COMBI 340-811   PUR  1x100 μm
 Total skikttjocklek    300 μm
 Målningssystemets VOC, g/    124


Målningssystemkod TEC5.03/H/D7

 Färg  Bindemedelstyp   D7
 TEKNOPLAST PRIMER 7  EP  2x100 μm
 TEKNODUR COMBI 3560-series   PAS  1x100 μm
 Total skikttjocklek    300 μm
 Målningssystemets VOC, g/    91 - 145

Målningssystemkod TEC5.07/H/D1
D1

 Färg  Bindemedelstyp  
 TEKNOZINC 80 SE  EP  1x60 μm  
 TEKNOPLAST PRIMER 3 / 5  EP  2x80 μm
 TEKNOPLAST 50/90  EP  1x40 μm
 Total skikttjocklek    260 μm
 Målningssystemets VOC, g/m²    218


Målningssystemkod TEC5.07/H/D2
D2

 Färg  Bindemedelstyp  
 TEKNOZINC 80 SE  EP  1x60 μm  
 TEKNOPLAST PRIMER 7  EP  2x80 μm
 TEKNOPLAST 50/90  EP  1x40 μm
 Total skikttjocklek    260 μm
 Målningssystemets VOC, g/m²    155


Målningssystemkod TEC5.07/H/D3
D3

 Färg  Bindemedelstyp  
 TEKNOZINC 80 SE  EP  1x60 μm  
 TEKNOPLAST PRIMER 3 / 5  EP  2x80 μm
 TEKNODUR 0050/0090  PUR  1x40 μm
 Total skikttjocklek    260 μm
  Målningssystemets VOC, g/m²    217 / 223


Målningssystemkod TEC5.07/H/D4
D4

 Färg  Bindemedelstyp  
 TEKNOZINC 80 SE  EP  1x60 μm  
 TEKNOPLAST PRIMER 7  EP  2x80 μm
 TEKNODUR 0050/0090  PUR  1x40 μm
 Total skikttjocklek    260 μm
 Målningssystemets VOC, g/m²    153 / 159


Målningssystemkod TEC5.07/H/D5
D5

 Färg  Bindemedelstyp  
 TEKNOZINC 80 SE  EP  1x60 μm  
 TEKNOPLAST PRIMER 7  EP  1x120 μm
 TEKNODUR 3410-series  PUR  1x80 μm
 Total skikttjocklek    260 μm
 Målningssystemets VOC, g/m²    147 - 156


Målningssystemkod TEC5.07/H/D6
D6

 Färg  Bindemedelstyp  
 TEKNOZINC 80 SE  EP  1x60 μm  
 TEKNOPOX PRIMER 9-00  EP  2x80 μm
 TEKNODUR 100 9-00  PUR  1x40 μm
 Total skikttjocklek    260 μm
 Målningssystemets VOC, g/m²    181

Målningssystemkod TEC5.07/H/A1
A1

 Färg  Bindemedelstyp  
 TEKNOZINC 80 SE  EP  1x60 μm  
 TEKNOPLAST HS 150  EP

 2x100 μm

 Total skikttjocklek    260 μm
 Målningssystemets VOC, g/m²    140


Målningssystemkod TEC5.07/H/A2
A2

 Färg  Bindemedelstyp  
 TEKNOZINC 80 SE  EP  1x60 μm  
 TEKNODUR COMBI 3430 -series  PUR  2x100 μm
 Total skikttjocklek    260 μm
 Målningssystemets VOC, g/m²    169 - 204


Målningssystemkod TEC5.07/H/A3
A3

 Färg  Bindemedelstyp   
 TEKNOZINC 80 SE  EP  1x60 μm  
 TEKNODUR COMBI 340-811  PUR  2x100 μm
 Total skikttjocklek    260 μm
 Målningssystemets VOC, g/m²    133


Målningssystemkod TEC5.07/H/A4
A4

 Färg  Bindemedelstyp  
 TEKNOZINC 80 SE  EP  1x60 μm  
 TEKNODUR COMBI 3560 -series  PAS  2x100 μm
 Total skikttjocklek    260 μm
 Målningssystemets VOC, g/m²    67 - 174

Målningssystemkod TEC5.07/H/E1

 Färg  Bindemedelstyp  E1
 TEKNOZINC 3480 SE  EP  1x60 μm  
 TEKNOPLAST PRIMER 3 / 5  EP  2x80 μm
 TEKNOPLAST HS 150  EP  1x40 μm
 Total skikttjocklek    260 μm
 Målningssystemets VOC, g/m²    191


Målningssystemkod TEC5.07/H/E2

 Färg  Bindemedelstyp  E2
 TEKNOZINC 3480 SE  EP  1x60 μm  
 TEKNOPLAST PRIMER 7  EP  2x80 μm
 TEKNOPLAST 50/90  EP  1x40 μm
 Total skikttjocklek    260 μm
 Målningssystemets VOC, g/m²    128


Målningssystemkod TEC5.07/H/E3

 Färg  Bindemedelstyp  E3
 TEKNOZINC 3480 SE  EP  1x60 μm  
 TEKNOPLAST PRIMER 3 / 5  EP  2x80 μm
 TEKNODUR 0050/0090  PUR  1x40 μm
 Total skikttjocklek    260 μm
 Målningssystemets VOC, g/m²    190 / 196


Målningssystemkod TEC5.07/H/E4

 Färg  Bindemedelstyp  E4
 TEKNOZINC 3480 SE  EP  1x60 μm  
 TEKNOPLAST PRIMER 7  EP  2x80 μm
 TEKNODUR 0050/0090  PUR  1x80 μm
 Total skikttjocklek    260 μm
 Målningssystemets VOC, g/m²    126 / 132


Målningssystemkod TEC5.07/H/E5

 Färg  Bindemedelstyp  E5
 TEKNOZINC 3480 SE  EP  1x60 μm  
 TEKNOPLAST PRIMER 7  EP  1x120 μm
 TEKNODUR 3410-series  PUR  1x80 μm
 Total skikttjocklek    260 μm
 Målningssystemets VOC, g/m²    120 - 129


Målningssystemkod TEC5.07/H/E6

 Färg  Bindemedelstyp  E6
 TEKNOZINC 3480 SE  EP  1x60 μm  
 TEKNOPOX PRIMER 9-00  EP  2x80 μm
 TEKNODUR 100-09  PUR  1x40 μm
 Total skikttjocklek    260 μm
 Målningssystemets VOC, g/m²    154

Målningssystemkod TEC5.07/H/B1
B1

 Färg  Bindemedelstyp  
 TEKNOZINC 3480 SE  EP  1x60 μm  
 TEKNOPLAST HS 150  EP  2x100 μm
 Total skikttjocklek    260 μm
 Målningssystemets VOC, g/m²    113


Målningssystemkod TEC5.07/H/B2
B2

 Färg  Bindemedelstyp  
 TEKNOZINC 3480 SE  EP  1x60 μm  
 TEKNODUR COMBI 3430-series  PUR  2x100 μm
 Total skikttjocklek    260 μm
 Målningssystemets VOC, g/m²    79 - 94

Mycket hög

Välj utifrån det första färgskiktet

Målningssystemkod TEC5.04/VH/A1
A1

 Färg  Bindemedelstyp  
 TEKNOPLAST HS 150  EP  3x120 μm  
 Total skikttjocklek    360 μm
 Målningssystemets VOC, g/m²    154


Målningssystemkod TEC5.04/VH/A2
A2

 Färg  Bindemedelstyp   
 TEKNOMASTIC COMBI 80-500   EP  3x120 μm
 Total skikttjocklek    360 μm
 Målningssystemets VOC, g/    88


Målningssystemkod TEC5.04/VH/A3
A3

 Färg  Bindemedelstyp   
 INERTA 271  EP  3x120 μm
 Total skikttjocklek    360 μm
 Målningssystemets VOC, g/    95


Målningssystemkod TEC5.04/VH/A4
A4

 Färg  Bindemedelstyp   
 TEKNODUR COMBI 340-811   PUR  3x120 μm
Total skikttjocklek    360 μm
 Målningssystemets VOC, g/    141


Målningssystemkod TEC5.04/VH/A5
A5

 Färg  Bindemedelstyp   
TEKNODUR COMBI 3430 -series   PUR  3x120 μm 
 Total skikttjocklek    360 μm
 Målningssystemets VOC, g/    207 - 270


Målningssystemkod TEC5.04/VH/A6
A6

Färg Bindemedelstyp  
 TEKNODUR COMBI 3560 -series   PAS  3x120 μm
 Total skikttjocklek    360 μm
 Målningssystemets VOC, g/    24- 216


 

Målningssystemkod TEC5.04/VH/E1
E1

 Färg  Bindemedelstyp  
 TEKNOMASTIC 80 PRIMER  EP  2x140 μm  
 TEKNOPLAST HS 150  EP  1x80 μm
 Total skikttjocklek    360 μm
 Målningssystemets VOC, g/m²    102


Målningssystemkod TEC5.04/VH/E2
E2

 Färg  Bindemedelstyp  
 TEKNOMASTIC 80 PRIMER   EP  2x160 μm
 TEKNODUR 0050 / 0090  PUR  1x40 μm
 Total skikttjocklek    360 μm
 Målningssystemets VOC, g/    109 / 115


Målningssystemkod TEC5.04/VH/E3
E3

 Färg  Bindemedelstyp  
 TEKNOMASTIC 80 PRIMER  EP  2x140 μm
 TEKNODUR 3410-series  PUR  1x80 μm
 Total skikttjocklek  

 360 μm

 Målningssystemets VOC, g/    110 - 119


Målningssystemkod TEC5.04/VH/E4
E4

 Färg Bindemedelstyp  
 TEKNOMASTIC 80 PRIMER  EP  2x140μm 
 TEKNODUR COMBI 3430-series   PUR  1x80 μm
 Total skikttjocklek    360 μm
 Målningssystemets VOC, g/    114 - 128


Målningssystemkod TEC5.04/VH/E5
E5

 Färg Binder  
 TEKNOMASTIC 80 PRIMER  EP  2x140 μm
 TEKNODUR COMBI 340-811   PUR  1x80 μm
 Total skikttjocklek    360 μm
 Målningssystemets VOC, g/    99


Målningssystemkod TEC5.04/VH/E6
E6

Färg Binder  
 TEKNOMASTIC 80 PRIMER  EP  2x120 μm
 TEKNODUR COMBI 3560-series   PAS  1x120 μm
 Total skikttjocklek    360 μm
 Målningssystemets VOC, g/    37 - 101Målningssystemkod TEC5.04/VH/B1
B1

 Färg  Bindemedelstyp  
 TEKNOPLAST PRIMER 3 / 5  EP  2x120 μm  
 TEKNOPLAST HS 150  EP  1x120 μm
 Total skikttjocklek    360 μm
 Målningssystemets VOC, g/m²    249


Målningssystemkod TEC5.04/VH/B2
B2

 Färg  Bindemedelstyp   
 TEKNOPLAST PRIMER 3 / 5  EP  3x100 μm 
 TEKNOPLAST 50 / 90  EP  1x60 μm
 Total skikttjocklek    360 μm
 Målningssystemets VOC, g/    299


Målningssystemkod TEC5.04/VH/B3
B3

 Färg  Bindemedelstyp   
 TEKNOPLAST PRIMER 3 / 5  EP  1x100 μm 
 TEKNOPLAST PRIMER 3 / 5  EP  2x110 μm
 TEKNODUR 0050 / 0090  PUR  1x40 μm
 Total skikttjocklek    360 μm
 Målningssystemets VOC, g/    297 / 303


Målningssystemkod TEC5.04/VH/B4
B4

 Färg  Bindemedelstyp   
 TEKNOPLAST PRIMER 3 / 5   EP  1x100 μm 
 TEKNOPLAST PRIMER 3 / 5   EP  2x80 μm
 TEKNODUR 3410-series  PUR  1x100 μm
Total skikttjocklek    360 μm
 Målningssystemets VOC, g/    269 - 278 


Målningssystemkod TEC5.04/VH/B5
B5

 Färg  Bindemedelstyp   
 TEKNOPLAST PRIMER 3 / 5  EP  1x100 μm
 TEKNOPLAST PRIMER 3 / 5  EP  2x80 μm
 TEKNODUR COMBI 3430-series   PUR  1x100 μm 
 Total skikttjocklek    360 μm
 Målningssystemets VOC, g/    273 - 291 


Målningssystemkod TEC5.04/VH/B6
B6

 Färg  Bindemedelstyp   
 TEKNOPLAST PRIMER 3 / 5  EP  1x100 μm
 TEKNOPLAST PRIMER 3 / 5  EP  2x80 μm
 TEKNODUR COMBI 340-811  PUR  1x100 μm
 Total skikttjocklek    360 μm
 Målningssystemets VOC, g/    255


Målningssystemkod TEC5.04/VH/B7
B7

 Färg  Bindemedelstyp   
 TEKNOPLAST PRIMER 3 / 5  EP  1x100 μm
 TEKNOPLAST PRIMER 3 / 5  EP  2x80 μm
 TEKNODUR COMBI 3560-series   PAS  1x100 μm
 Total skikttjocklek    360 μm
 Målningssystemets VOC, g/    222 - 276 

Målningssystemkod TEC5.04/VH/D1

 Färg  Bindemedelstyp  D1
 TEKNOPLAST PRIMER 7  EP  2x130 μm  
 TEKNOPLAST HS 150  EP  1x100 μm
 Total skikttjocklek    360 μm
 Målningssystemets VOC, g/m²    154


Målningssystemkod TEC5.04/VH/D2

 Färg  Bindemedelstyp   D2
 TEKNOPLAST PRIMER 7  EP  2x160 μm
 TEKNOPLAST 50 / 90  EP  1x40 μm
 Total skikttjocklek    360 μm
 Målningssystemets VOC, g/    169


Målningssystemkod TEC5.04/VH/D3

 Färg  Bindemedelstyp   D3
 TEKNOPLAST PRIMER 7  EP  2x160 μm
 TEKNODUR 0050 / 0090  PUR  1x40 μm
 Total skikttjocklek    360 μm
 Målningssystemets VOC, g/    167/ 174


Målningssystemkod TEC5.04/VH/D4

 Färg  Bindemedelstyp   D4
 TEKNOPLAST PRIMER 7   EP  2x130 μm
 TEKNODUR 3410-series  PUR  1x100 μm
 Total skikttjocklek    360 μm
 Målningssystemets VOC, g/    164 - 175


Målningssystemkod TEC5.04/VH/D5

 Färg  Bindemedelstyp   D5
 TEKNOPLAST PRIMER 7  EP  2x130 μm
 TEKNODUR COMBI 3430-series  PUR  1x100 μm
 Total skikttjocklek    360 μm
 Målningssystemets VOC, g/    168 - 186


Målningssystemkod TEC5.04/VH/D6

 Färg   Bindemedelstyp   D6
 TEKNOPLAST PRIMER 7  EP  2x130 μm
 TEKNODUR COMBI 340-811   PUR  1x100 μm
 Total skikttjocklek    360 μm
 Målningssystemets VOC, g/    150


Målningssystemkod TEC5.04/VH/D7

 Färg  Bindemedelstyp   D7
 TEKNOPLAST PRIMER 7  EP  2x120 μm
 TEKNODUR COMBI 3560-series   PAS  1x120 μm
 Total skikttjocklek    360 μm
 Målningssystemets VOC, g/    109 - 163

Målningssystemkod TEC5.08/VH/D1
D1

 Färg  Bindemedelstyp  
 TEKNOZINC 80 SE  EP  1x60 μm  
 TEKNOPLAST PRIMER 7  EP  2x110 μm
 TEKNOPLAST 50/90  EP  1x40 μm
 Total skikttjocklek    320 μm
 Målningssystemets VOC, g/m²    180


Målningssystemkod TEC5.08/VH/D2
D2

 Färg  Bindemedelstyp  
 TEKNOZINC 80 SE  EP  1x60 μm  
 TEKNOPLAST PRIMER 7  EP  2x110 μm
 TEKNODUR 0050/0090  PUR  1x40 μm
 Total skikttjocklek    320 μm
 Målningssystemets VOC, g/m²    179 / 185


Målningssystemkod TEC5.08/VH/D3
D3

 Färg  Bindemedelstyp  
 TEKNOZINC 80 SE  EP  1x60 μm  
 TEKNOPLAST PRIMER 7  EP  2x100 μm
 TEKNODUR 3410-series  PUR  1x60 μm
 Total skikttjocklek    320 μm
 Målningssystemets VOC, g/m²    170 - 177


Målningssystemkod TEC5.08/VH/D4
D4

 Färg  Bindemedelstyp  
 TEKNOZINC 80 SE  EP  1x60 μm  
 TEKNOPOX PRIMER 9-00  EP  2x110 μm
 TEKNODUR 100 9-00  PUR  1x40 μm
 Total skikttjocklek    320 μm
 Målningssystemets VOC, g/m²    214

 

Målningssystemkod TEC5.08/VH/A1
A1

 Färg  Bindemedelstyp  
 TEKNOZINC 80 SE  EP  1x60 μm  
 TEKNOPLAST HS 150  EP

 2x130 μm

 Total skikttjocklek    320 μm
 Målningssystemets VOC, g/m²    165


Målningssystemkod TEC5.08/VH/A2
A2

 Färg  Bindemedelstyp  
 TEKNOZINC 80 SE  EP  1x60 μm  
 TEKNODUR COMBI 3430 -series  PUR  1x80 μm
 TEKNODUR COMBI 3430 -series  PUR  2x90 μm
 Total skikttjocklek    320 μm
 Målningssystemets VOC, g/m²    203- 249


Målningssystemkod TEC5.08/VH/A3
A3

 Färg  Bindemedelstyp   
 TEKNOZINC 80 SE  EP  1x60 μm  
 TEKNODUR COMBI 340-811  PUR  2x130 μm
 Total skikttjocklek    320 μm
 Målningssystemets VOC, g/m²    156


Målningssystemkod TEC5.08/VH/A4
A4

 Färg  Bindemedelstyp  
 TEKNOZINC 80 SE  EP  1x60 μm  
 TEKNODUR COMBI 3560 -series  PAS  2x130 μm
 Total skikttjocklek    320 μm
 Målningssystemets VOC, g/m²    71- 210

Målningssystemkod TEC5.08/VH/E1
E1

 Färg  Bindemedelstyp  
 TEKNOZINC 3480 SE  EP  1x60 μm  
 TEKNOPLAST PRIMER 7  EP  2x110 μm
 TEKNOPLAST 50/90  EP  1x40 μm
 Total skikttjocklek    320 μm
 Målningssystemets VOC, g/m²    153


Målningssystemkod TEC5.08/VH/E2
E2

 Färg  Bindemedelstyp  
 TEKNOZINC 3480 SE  EP  1x60 μm  
 TEKNOPLAST PRIMER 7  EP  2x110 μm
 TEKNOPLAST 50/90  EP  1x40 μm
 Total skikttjocklek    320 μm
 Målningssystemets VOC, g/m²    152 / 158


Målningssystemkod TEC5.08/VH/E3
E3

 Färg  Bindemedelstyp  
 TEKNOZINC 3480 SE  EP  1x60 μm  
 TEKNOPLAST PRIMER 7  EP  2x100 μm
 TEKNODUR 3410-series  PUR  1x60 μm
 Total skikttjocklek    320 μm
 Målningssystemets VOC, g/m²    143 - 150


Målningssystemkod TEC5.08/VH/E4
E4

 Färg  Bindemedelstyp  
 TEKNOZINC 3480 SE  EP  1x60 μm  
 TEKNOPOX PRIMER 9-00  EP  2x110 μm
 TEKNODUR 100 9-00  PUR  1x40 μm
 Total skikttjocklek    320 μm
 Målningssystemets VOC, g/m²    151

 

Målningssystemkod TEC5.08/VH/B1
B1

 Färg  Bindemedelstyp  
 TEKNOZINC 3480 SE  EP  1x60 μm  
 TEKNOPLAST HS 150  EP  2x130 μm
 Total skikttjocklek    320 μm
 Målningssystemets VOC, g/m²    138


Målningssystemkod TEC5.08/VH/B2
B2

 Färg  Bindemedelstyp  
 TEKNOZINC 3480 SE  EP  1x60 μm  
 TEKNODUR COMBI 3430-series  PUR  2x130 μm
 Total skikttjocklek    320 μm
 Målningssystemets VOC, g/m²    102 - 124