TEKNOLAC PRIMER 100

Grunt alkidowy

  • Produkt zabezpieczający przed korozją
  • Grunt
  • Produkt jednoskładnikowy
  • Produkt rozpuszczalnikowy

Farba alkidowa modyfikowana do gruntowania, zawierająca aktywne pigmenty antykorozyjne.

Do antykorozyjnego zabezpieczania konstrukcji i elementów stalowych i aluminiowych na zewnątrz i wewnątrz pomieszczeń.

Farba szybko schnie i posiada dobrą adhezję do podłoża. Jest stosowana w systemach antykorozyjnych z farbą nawierzchniową.

Zawartość substancji stałych abt. 47 % obj.
Całkowita masa substancji stałych abt. 840 g/l
Lotne związki organiczne (LZO) abt. 475 g/l
Czas schnięcia - pyłosuchość po 40 min
Czas schnięcia - suchość na dotyk po 1 h 15 min
Rozcieńczalnik TEKNOSOLV 779, TEKNOSOLV 9502, TEKNOSOLV 1639
Rozcieńczalnik do mycia sprzętu TEKNOSOLV 779, ROZCIEŃCZALNIK 779, TEKNOSOLV 9502 lub TEKNOSOLV 1639