TEKNOLAC PRIMER 100

  • Korrosioonikindel
  • 1-komponentne
  • Lahustipõhine
  • Kruntimine
Kuivainesisaldus ca 47 mahu%
Tahke aine kogumass ca 840 g/l
Lenduvad orgaanilised ühendid (LOÜ) ca 475 g/l