TEKNOLAC PRIMER 100

Sigurnosno tehnički list

Priprema površine

ČELIK: Na tankom limu brušenje poboljšava prionjivost boje. ALUMINIJ: Površinu očistite RENSA STEEL U deterdžentom. Površine, koje su izložene vremenskim utjecajima, treba brusiti ili pjeskariti (AlSaS). STARE OBOJENE POVRŠINE POGODNE ZA PONOVNO NANOŠENJE: Uklonite nečistoće koje mogu biti štetne za novo nanošenje boje (npr. masnoće i soli.). Površina mora biti suha i čista. Površine stare boje, koja premašuje maksimalno propisano vrijeme za dodatnu aplikaciju, treba brusiti. Oštećeni dijelovi trebaju biti pripremljeni prema zahtjevima za podlogu i održavanje premaza. Mjesto i vrijeme pripreme treba pažljivo izabrati, da površina ne zaprlja ili navlaži prije daljnje obrade. Dodatne korisne informacije za pripremu površine mogu se naći u normi EN ISO 12944-4 i ISO 8501-2.

Nanošenje

Prije upotrebe temeljito promiješati. Prikladna veličina mlaznice bezračnog raspršivača 0,013 - 0,015".

Uvjeti kod nanošenja

Površina koja se boja, mora biti suha. Tijekom nanošenja i za vrijeme sušenja temperatura okolnog zraka, temperatura površine i temperatura boje mora biti min. +5° C i relativna vlažnost zraka max. 80%. Temperatura površine i boje mora biti isto tako najmanje 3°C viša od točke rosišta u okolini.

Skladištenje

Rok trajanja nalazi se na oznaci. Čuvati na hladnom i suhom mjestu u dobro zatvorenim posudama.
Ukupna masa suhe tvari oko 840 g/l
Hlapljivi organski spojevi (HOS) oko 475 g/l
Sjaj Mat
Praktična potrošnja Vrijednosti ovise o vrsti primjene, uvjetima na površini, gubitaka, itd.
Razrjeđivač
Čišćenje
Boje
Oznake sigurnosti Vidi sigurnosno-tehnički list proizvoda. PAŽNJA! Zbog opasnosti od spontanog paljenja, sav otpad od proizvoda, izmaglicu prilikom prskanja, namočene krpe treba čuvati na vatrootpornom mjestu u hermetički zatvorenim posudama. Također se preporučuje uranjanje u vodu.