TEKNOLAC PRIMER 100

  • Pret koroziju aizsargājošs
  • Grunts

Surface preparation

TĒRAUDA VIRSMAS: Plānu plātņu virsmas padarīšana raupja uzlabo krāsas liptspēju pie pamatnes. ALUMĪNIJA VIRSMAS: Virsmas, kas pakļautas laikapstākļu iedarbībai, tiek padarītas raupjas, izmantojot apstrādi ar vienmērīgu strūklu (AlSaS) vai smilšpapīru. Sagatavošanas laiks un vieta jāizvēlas tā, lai sagatavotā virsma pirms secīgās apstrādes nekļūtu netīra vai mitra. Papildu norādošo informāciju par virsmas sagatavošanu var atrast standartos EN ISO 12944-4 un ISO 8501-2.

Application

Pirms lietošanas līdzeklis labi jāsamaisa. 0,013 - 0,015".

Application conditions

Turklāt krāsojamās virsmas temperatūrai jābūt par vismaz 3°C augstākai par apkārtējā gaisa rasas punktu.

Storage

Stabilitāte uzglabāšanā ir redzama etiķetē.
Total mass of solids abt. 840 g/l
Volatile organic compound (VOC) abt. 475 g/l
Gloss Matēta
Practical spreading rate Vērtības ir atkarīgas no uzklāšanas metodes, virsmas apstākļiem u. tml.
Thinner
Clean up
Colours
Safety markings Skatīt drošības datu lapu.