TEKNOLAC PRIMER 100

  • Apsaugantis nuo korozijos
  • Gruntas

Saugos duomenų lapai

Paviršiaus paruošimas

PLIENINIAI PAVIRŠIAI: Plonų lakštų paviršių sušiurkštinimas pagerina dažų sukibimą prie paviršiaus. ALIUMINIO PAVIRŠIUS: Paviršius apdorokite „RENSA STEEL“ plovikliu galvanizuotiems paviršiams. Paviršiai, kurie yra veikiami atmosferos, taip pat pašiurkštinami su valymo priemonėmis (AISaS) arba smėliu. SENIAI DAŽYTI PAVIRŠIAI, ANT KURIŲ GALIMA DENGTI: Reikia pašalinti visus nešvarumus, kurie gali pakenkti dažymo procesui (pvz., riebalus ir druskas). Paviršiai turi būti sausi ir švarūs. Seniai nudažyti paviršiai, kurių maksimalus sekančio sluoksnio padengimo intervalas baigėsi, taip pat turi būti sušiurkštinami. Pažeistos dangų vietos ruošiamos pagal dangos ir priežiūros / remonto reikalavimus. Preparato naudojimo vieta ir laikas turi būti parinkti taip, kad paruoštas paviršius neišsiteptų ar nesudrėktų prieš vėlesnį apdorojimą. Papildomą paviršiaus paruošimo informaciją galima rasti standartuose EN ISO 12944-4 ir ISO 8501-2.

Paviršiai

Prieš naudodami gerai išmaišykite. Tinkamas beorio purkštuvo antgalio dydis 0,013 - 0,015".

Dengimo sąlygos

Paviršius turi būti sausas. Naudojimo ir džiovinimo metu aplinkos temperatūra, paviršiaus ir dažų temperatūra turi būti ne žemesnė +5 ºC, o santykinis oro drėgnumas žemesnis nei 80 %. Be to, dažomo paviršiaus temperatūra ir dažai turi būti ne mažiau kaip 3 °C aukštesnė už rasos tašką aplinkos ore.

Laikymas

Stabilumas laikant nurodytas ant etiketės. Laikyti vėsioje vietoje, gerai uždarytuose induose.
Total mass of solids abt. 840 g/l
Volatile organic compound (VOC) abt. 475 g/l
Gloss Matinis
Practical spreading rate Vertės priklauso nuo tepimo technologijos, paviršius sąlygų, užpurškimo ir t.t.
Thinner
Clean up
Colours
Safety markings Žr. saugos duomenų lapas. PASTABA! Dėl savaiminio užsidegimo pavojaus bet kokias gaminio atliekas, purškimo miglą ir išteptus skudurus reikia laikyti ugniai atsparioje vietoje sandariose talpyklose. Taip pat rekomenduojama pamerkti į vandenį.