TEKNOLAC PRIMER 100

  • Korrosjonsbeskyttende
  • 1-komponent
  • Løsemiddelbasert
  • Grunning

Forbehandling

Overflatene rengjøres for urenheter som kan være skadelige for overflatebehandlingen og malingen. STÅLOVERFLATER: Vedheft blir bedre på tynn-plater, hvis overflaten gjøres ru. ALUMINIUMSOVERFLATER: Overflatene behandles med egnet rensemiddel. Overflater som utsettes for vær og vind, gjøres ru med sandblåsing (AISaS) eller sliping. GAMLE MALTE OVERFLATER SOM ER VELEGNET TIL OVERLAKKERING: Urenheter som kan være skadelige for påføring av maling (f.eks. fett eller salt) må fjernes. Overflatene må være tørre og rene. Gamle, malte overflater som har overskredet overmalingsintervall, må gjøres ru. Forbehandling av skadde deler utføres i henhold til kravene om overflate- og vedlikeholdsmaling. Velg sted og tidspunkt for behandlingen slik at den forbehandlede overflaten ikke blir tilsmusset eller fuktig før den påfølgende behandlingen. Andre instruksjoner om overflatens forbehandling, finnes i standardene EN ISO 12944-4 og ISO 8501-2.

Påføring

Omrøres grundig før bruk. Velegnet Airless dysestørrelse 0,013 - 0,015".

Påføringsforhold

Overflaten som skal behandles må være tørr. Under påføring og tørking skal luftens, overflatens og malingens temperatur være over +5 °C, og den relative luftfuktighet mindre enn 80 %. I tillegg må overflatetemperaturen og produktet være minst +3 °C over luftens duggpunkt.

Oppbevaring

Lagringsbestandighet angis på etiketten. Oppbevares kjølig og i tett lukket emballasje.
Total tørrstoffinnhold ca. 840 g/l
Flyktige organiske forbindelser (VOC) ca. 475 g/l
Glans Matt
Praktisk dekkevne Avhenger av påføringsteknikk, overflateforhold, oversprøyting osv.
Tynner
Rengjøring
Farger
Sikkerhetsmerking Se sikkerhetsdatablad. MERK! På grunn av risikoen for selvantenning må søl av produktet, sprøytestøv og tilsmussede kluter oppbevares på et brannsikkert sted i lufttette beholdere. Oppbevaring i vann kan også anbefales.