TEKNOLAC PRIMER 100

Chuẩn bị bề mặt

Cách sơn

0,013 - 0,015".

Điều kiện sơn

Cất giữ và bảo quản

Total mass of solids abt. 840 g/l
Volatile organic compound (VOC) abt. 475 g/l
Gloss
Practical spreading rate
Thinner
Clean up
Colours
Safety markings