TEKNOLAC PRIMER 100

  • Korrosionsskyddande
  • 1-komponent
  • Lösningsmedelsburen
  • Grundfärg
Volymtorrhalt ca. 47 %
Vikttorhalt ca. 840 g/l
Flyktiga organiska ämnen (VOC) ca. 475 g/l