TEKNOLAC PRIMER 100

Alkydipohjamaali

  • Korroosionkestävä
  • 1-komponenttinen
  • Liuotinohenteinen
  • Pohjamaali

TEKNOLAC PRIMER 100 on ilmakuivuva, modifioitu alkydipohjamaali, joka sisältää aktiivisia ruosteenestopigmenttejä.

TEKNOLAC PRIMER 100:aa käytetään korroosionestomaalina sisä- ja ulkokäyttöön tulevien teräs- ja alumiinirakenteiden maalauksessa. Maali kuivuu nopeasti, tarttuu hyvin alustaan ja sillä on erittäin hyvät ruosteenesto-ominaisuudet. Käytetään ruosteenestomaalina järjestelmissä joihin kuuluu pintamaali.

Pinnan esikäsittely

Käsiteltäviltä pinnoilta poistetaan esikäsittelyä ja levitystä vaikeuttavat epäpuhtaudet. TERÄSPINNAT: Valssihilse ja ruoste poistetaan joko suihkupuhdistamalla pinnat ruosteenpoistoasteeseen Sa 2½ tai Sa 2 tai mekaanisesti käsittelemällä asteeseen St 3 (SFS-ISO 8501-1). Esikäsittelyaste valitaan kohteen ja vallitsevan korroosioluokan mukaan. Ohutlevypinnan karhentaminen parantaa maalin tartuntaa alustaan. ALUMIINIPINNAT: Pinnat käsitellään RENSA STEEL peltipesulla. Säärasitukseen joutuvat pinnat karhennetaan lisäksi pyyhkäisysuihkupuhdistuksella (AlSaS) tai hiomalla. YLIMAALAUKSEEN SOVELTUVAT VANHAT MAALIPINNAT: Maalausta haittaavat epäpuhtaudet (esim. rasva ja suolat) poistetaan. Pintojen tulee olla kuivat ja puhtaat. Vanhat, maksimipäällemaalattavuusajan ylittäneet maalipinnat tulee lisäksi karhentaa. Vauriokohtien esikäsittely tehdään alustan ja huoltomaalauksen vaatimusten mukaisesti. Esikäsittelyn paikka ja ajankohta tulee valita siten, ettei käsitelty pinta likaannu tai kostu ennen jatkokäsittelyä. Lisätietoja esikäsittelystä ja huoltomaalauksesta on Teknoksen käsikirjassa "Korroosionestomaalauksen käsikirja". Opastavia tietoja pinnan esikäsittelystä löytyy standardeista EN ISO 12944-4 ja ISO 8501-2.

Käsittelyohje

Sekoita huolellisesti ennen käyttöä. Maali levitetään ilmattomalla ruiskulla, siveltimellä, telalla (vain pienille alueille) tai hajotusilmaruiskulla. Ilmattoman ruiskun suutin 0,013 - 0,015".

Käsittelyolosuhteet

Käsiteltävän pinnan tulee olla kuiva. Käsittelyn ja kuivumisen aikana tulee ilman, pinnan ja tuotteen lämpötilan olla yli +5°C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %. Lisäksi käsiteltävän pinnan ja tuotteen lämpötilan tulee olla vähintään 3°C yli ilman kastepisteen.

Varastointi

Varastointikestävyys ilmoitetaan etiketissä. Varastoitava viileässä ja tiivisti suljetuissa astioissa.

Levitysmenetelmät

Maali levitetään ilmattomalla ruiskulla, siveltimellä, telalla (vain pienille alueille) tai hajotusilmaruiskulla.
Kiintoainepitoisuus n. 840 g/l
Haihtuvat orgaaniset aineet (VOC) n. 475 g/l
Kiilto Himmeä
Käytännön riittoisuus Arvot riippuvat mm. maalausmenetelmästä, pinnan laadusta sekä ruiskumaalauksessa kohteen rakenteesta johtuvasta ohiruiskutuksesta.
Pölykuiva 20 min
Kosketuskuiva 30 min
Ohenne TEKNOSOLV 1639, TEKNOSOLV 9502 , TEKNOSOLV 779
Välineiden pesu TEKNOSOLV 1639, TEKNOSOLV 9502, TEKNOSOLV 779
Värisävyt TO-320 sandy, TO-250 red oxide, TO-810 light grey, TO-880 dark grey, TO-990 black, TO-010 white, RAL 7035, RAL 7021
Varoitusmerkintä Katso käyttöturvallisuustiedote. HUOM! Itsesyttymisvaaran takia tuotteesta syntyvä jäte, ruiskutussumu ja likaantuneet rievut yms. on säilytettävä paloturvallisessa paikassa ilmatiiviisti suljetuissa astioissa. Veteen upottaminen on myös suositeltavaa.