TEKNOFLOOR 300F

  • Warstwa nawierzchniowa

Karty Charakterystyki

Przygotowanie powierzchni

NOWE POWIERZCHNIE BETONOWE: Beton powinien mieć co najmniej 4 tygodnie i być dobrze utwardzony, wilgoć musi być związana a powierzchnia sucha. Dopuszczalna maksymalna wilgotność względna betonu wynosi 97 % lub 4 % wagowo. Dalsze informacje odnośnie przygotowania powierzchni można znaleźć w normach EN ISO 12944-4 oraz ISO 8501-2.

Nakładanie

Warunki podczas nakładania

W czasie nakładania i schnięcia temperatura powietrza otaczającego, powierzchni oraz farby powinna wynosić co najmniej +10°C, a wilgotność względna poniżej 80 %. Dodatkowo temperatura powierzchni oraz farby musi być, co najmniej o 3 °C powyżej punktu rosy otaczającego powietrza.

Przechowywanie

Okres trwałości podany na etykiecie. Przechowywać w chłodnym miejscu, w szczelnie zamkniętych opakowaniach.
Całkowita masa substancji stałych abt. 1100 g/l
Lotne związki organiczne (LZO) abt. 0 g/l
Czas przydatności do stosowania 10 min. (+23 °C)
Proporcja mieszania składników 2:1 objętościowo (Komp. A : Komp. B)
Utwardzacz Składnik B: TEKNOFLOOR HARDENER 300H
Połysk Wysoki połysk
Zużycie praktyczne
Rozcieńczalnik TEKNOSOLV 9506, TEKNOSOLV 9515.
Rozcieńczalnik do mycia sprzętu TEKNOSOLV 9506 lub TEKNOSOLV 9515.
Oznakowanie bezpieczeństwa Patrz Karta Charakterystyki.
Aprobaty i certyfikaty Oznakowanie CE,Smithers Rapra