TEKNOFLOOR 300F

  • Topcoat

Forbehandling

NYE BETONOVERFLADER: Ny beton skal være mindst 4 uger gammel og være godt hærdet så alt vandet fra støbningen er bundet og overfladen tør. Betonens fugtindhold må hverken overstige 97 % relative luftfugtighed eller 4 vægt-% (by 54/BLY 12). Cementhud fjernes fra den stålglittede beton ved slyngrensning eller overfladeslibning. Porøse og pulveragtige lag slibes så det hårde betonlag med stenmateriale bliver synlig. Derefter fjernes cementstøvet ved støvsugning eller fejning. Der må ikke være noget på betonoverfladen som forhindrer vedhæftning. GAMLE BETONOVERFLADER: Umalede, fedtede gulve kan rengøres med emulgerende vaskemiddel. Derefter fjernes cementhud ved sandblæsning, fræsning, overfladeslibning eller ætsning. Fræsning og sandblæsning er de bedste metoder til at fjerne dårligt vedligeholdt beton eller gammel afskallet maling. Øvrige instruktioner vedrørende overfladens forbehandling findes i standarderne EN ISO 12944-4 og ISO 8501-2.

Påføring

Påføringsforhold

Under påføring og tørring skal luftens, overfladens og produktets temperatur være over +10 °C og den relative luftfugtighed under 80 %. Derudover skal temperaturen på overfladen, der skal behandles, og produktet være mindst +3 °C over luftens dugpunkt.

Opbevaring

Lagerstabiliteten er angivet på etiketten. Opbevares køligt i tætsluttende emballage.
Total tørstofmasse ca. 1100 g/l
Flygtige organiske stoffer (VOC) ca. 0 g/l
Pot-life 10 min. (+23 °C)
Blandingsforhold 2:1 by volume (comp. A : comp. B)
Hærder Komp. B: TEKNOFLOOR HARDENER 300H
Glans Højglans
Praktisk rækkeevne
Fortynder TEKNOSOLV 9506, TEKNOSOLV 9515.
Rengøring TEKNOSOLV 9506 eller TEKNOSOLV 9515.
Sikkerhedsmærkning Se sikkerhedsdatablad.
Godkendelser og certifikater CE-mærkning,Smithers Rapra