TEKNOFLOOR 300F

  • Premaz

Priprava površine

NOVE BETONSKE POVRŠINE: Beton mora biti star vsaj 4 tedne in dobro utrjen, tako da je vsa vlaga iz ulivanja vezana in površina suha. Vlaga betona ne sme presegati 97% relativne vlažnosti ali 4% utežno (Za54 / BLY12). Dodatne informacije za pripravo površine najdete v standardih EN ISO 12944-4 in ISO 8501-2.

Nanos

Pogoji nanašanja

Med aplikacijo in v času sušenja mora biti temperatura ozračja, površine in premaza nad +10 °C in relativna zračna vlaga pod 80%. Poleg tega mora biti temperatura površine, ki jo je treba barvati, in barva vsaj 3 ° C nad rosiščem zunanjega zraka.

Shranjevanje

Stabilnost shranjevanja je prikazana na etiketi. Shranjujte v hladnem in suhem prostoru in v tesno zaprti pločevinki.
Skupna trdna masa cca. 1100 g/l
Hlapne organske snovi (VOC) cca. 0 g/l
Pot life 10 min. (+23 °C)
Razmerje mešanja 2:1 na volumen (comp. A : comp. B)
Trdilec Comp. B: TEKNOFLOOR HARDENER 300H
Sijaj Polni sijaj
Praktična poraba
Razredčilo TEKNOSOLV 9506, TEKNOSOLV 9515.
Čistilo TEKNOSOLV 9506 ali TEKNOSOLV 9515.
Varnostna priporočila Glej varnostni list.
Dovoljenja & certifikati Oznaka CE,Smithers Rapra