TEKNOFLOOR 300F

Epolakk

  • Pinnavärv

TEKNOFLOOR 300F on kahekomponentne lahustivaba epolakk betoonpõrandatele.

TEKNOFLOOR 300F kasutatakse krundina epopinnakatete ja -kompositsioonide alla ning värviliivasegudes. Liivaga segatuna saab kasutada betoonpõrandate paranduseks ja nurkade ümardamiseks. Sobib ka viimistluskihiks kui nõutakse tihedat lakikihti.

TEKNOFLOOR 300F on abrasiooni- ja kemikaalikindel. Vedeldatud lakk tungib betooni pooridesse ja tihendab pinna ning tekitab hea nakke aluspinnaga. NB! Laki toon vvõib otsese päikesevalguse käes muutuda. Tootel on CE-märgis betoonpindade kaitseks. TEKNOFLOOR 300F on sobilik kasutamiseks toidutöötlemise ja -pakendamisega seotud ettevõtetes (Smithers Rapra, Certificate Number GC0071).

Pinna eeltöötlus

UUED BETOONPINNAD: Betoon peab olema vähemalt 4 nädalat vana ja kuivanud selliseks, et betoonivalu niiskus on seotud ja pind kuivanud. Betooni niiskus võib olla max 97% suhtelise niiskusena või 4 massi% (54/BLY 12). Teräshierretyn betonin pinnasta poistetaan tiivis sementtiliimakerros sinkopuhdistuksella tai pintahionnalla. Hauraat, jauhomaiset lattiapinnat hiotaan siten, että saadaan esille kova, kiviainespitoinen betonikerros. Sen jälkeen sementtipöly imuroidaan tai harjataan pois. Betonin pinnalla ei saa olla tartuntaa estäviä aineita. Lisainfot pindade eeltöötluse kohta saab standarditest EN ISO 12944-4 ja ISO 8501-2

Pealekandmine

Pealekandmistingimused

Värvimise ja kuivamise ajal peab õhu, värvitava pinna ja värvi temp. olema üle +10 °C, ja õhu suhteline niiskus alla 80%. Lisaks peab värvitava pinna ja värvi temperatuur olema vähemalt 3 °C kõrgem keskkonnaõhu kastepunktist.

Ladustamine

Säilivusaeg on etiketil. Ladustada jahedas ja tihedalt suletud anumates.
Tahke aine kogumass ca 1100 g/l
Lenduvad orgaanilised ühendid (LOÜ) ca 0 g/l
Segu kasutusaeg 10 min. (+23 °C)
Segamissuhe 2:1 mahuliselt (comp. A : comp. B)
Kõvendi Comp. B: TEKNOFLOOR HARDENER 300H
Läige Täisläikiv
Praktiline kulu
Kuivamisaeg - kergelt käideldav 16 h
Lahusti TEKNOSOLV 9506, TEKNOSOLV 9515.
Töövahendite puhastamine TEKNOSOLV 9506 või TEKNOSOLV 9515.
Ohutusteave Vt. ohutuskaarti.
Heakskiidud ja sertifikaadid CE-märgis,Smithers Rapra