TEKNOFLOOR 300F

Epolakk

  • Pinnavärv

TEKNOFLOOR 300F on kahekomponentne lahustivaba epolakk betoonpõrandatele.

TEKNOFLOOR 300F kasutatakse krundina epopinnakatete ja -kompositsioonide alla ning värviliivasegudes. Liivaga segatuna saab kasutada betoonpõrandate paranduseks ja nurkade ümardamiseks. Sobib ka viimistluskihiks kui nõutakse tihedat lakikihti.

TEKNOFLOOR 300F on abrasiooni- ja kemikaalikindel. Vedeldatud lakk tungib betooni pooridesse ja tihendab pinna ning tekitab hea nakke aluspinnaga. NB! Laki toon vvõib otsese päikesevalguse käes muutuda. Tootel on CE-märgis betoonpindade kaitseks. TEKNOFLOOR 300F on sobilik kasutamiseks toidutöötlemise ja -pakendamisega seotud ettevõtetes (Smithers Rapra, Certificate Number GC0071).

Pinna eeltöötlus

UUED BETOONPINNAD: Betoon peab olema vähemalt 4 nädalat vana ja kuivanud selliseks, et betoonivalu niiskus on seotud ja pind kuivanud. Betooni niiskus võib olla max 97% suhtelise niiskusena või 4 massi% (54/BLY 12). Terasharjaga hõõrutud pinnalt eemaldatakse tihe tsemendiliimikiht abrasiivpritsi või lihvimisega. Pude ja pulbriline pealiskiht lihvitakse nii, et täiteaineid sisaldav kõva betoonpind tuleb nähtavale. Eemaldage kogu tsemenditolm tolmuimejaga või harjaga. Betooni pinnal ei tohi olla nakkumist takistavaid aineid. VANAD BETOONPINNAD: Värvimata, rasvased põrandad saab puhastada emulsioonpesu abil. Pärast seda eemaldatakse põrandalt võimalik tsemendiliimikiht abrasiivpritsiga, freesimise, lihvimise või happelise pesuainega. Freesimine ja abrasiivprits on parimad eeltöötlusmeetodid, kui on vaja eemaldada ebakvaliteetset betoonikihti või vanu kestendavaid värvi- või pinnakattekihte. Uue ja vana betoonpõranda eeltöötlusmeetodid valitakse vastavast põranda seisukorrale ja selle tulevastele koormustele. Kui põrand peab taluma intensiivset mehaanilist, keemilist ja kuuma vee koormust, on parim eeltöötlusmeetod freesimine või abrasiivpritsiga puhastamine. Pinna lihvimine piisab eeltöötluseks, kui põrand peab taluma kergeid mehaanilisi koormusi. Happelise pesuvahendiga töötlemist üldiselt ei soovitata tööstuslike massiivsete põrandate eeltöötluseks. Seda kasutatakse üldjuhul väikestel objektidel, kus mehaanilisi eeltöötlusmeetodeid ei ole võimalik kasutada. Söövitamine tehakse RENSA ETCHING söövitamislahusega. Põrand loputada veega ja lasta kuivada. Vajalikud eritööd, nagu soonte saagimine armatuuri ja betooni liitekohtadesse, töö- ja liikumisvuukide avamine, põrandaliistude tegemine ja nurkade ümardamine, õõnsuste ja pragude pahteldamine ning põranda võimalik tasandamine on soovitatav teha enne lõplikku kruntlakkimist. Pahteldamise võib teha TEKNOPOX FILL-iga või jäiga pahtliga, mis tehakse nii, et segatakse piisavalt, näiteks 0,1 – 0,6 mm kuiva liiva lahjendamata epolakki. Lisainfot pindade eeltöötluse kohta saab standarditest EN ISO 12944-4 ja ISO 8501-2.

Pealekandmine

Pealekandmistingimused

Värvimise ja kuivamise ajal peab õhu, värvitava pinna ja värvi temp. olema üle +10 °C, ja õhu suhteline niiskus alla 80%. Lisaks peab värvitava pinna ja värvi temperatuur olema vähemalt 3 °C kõrgem keskkonnaõhu kastepunktist.

Ladustamine

Säilivusaeg on etiketil. Ladustada jahedas ja tihedalt suletud anumates.
Tahke aine kogumass ca 1100 g/l
Lenduvad orgaanilised ühendid (LOÜ) ca 0 g/l
Segu kasutusaeg 10 min. (+23 °C)
Segamissuhe 2:1 mahuliselt (comp. A : comp. B)
Kõvendi Comp. B: TEKNOFLOOR HARDENER 300H
Läige Täisläikiv
Praktiline kulu
Kuivamisaeg - kergelt käideldav 16 h
Lahusti TEKNOSOLV 9506, TEKNOSOLV 9515.
Töövahendite puhastamine TEKNOSOLV 9506 või TEKNOSOLV 9515.
Ohutusteave Vt. ohutuskaarti.
Heakskiidud ja sertifikaadid CE-märgis,Smithers Rapra