TEKNOFLOOR 300F

Epoksilakka

  • Pintamaali

TEKNOFLOOR 300F on liuotteeton kaksikomponenttinen epoksilakka betonilattioita varten. MaalausRYL 2012:n mukainen maalaustuoteryhmä 648. Kiiltoryhmä 1, täyskiiltävä. EU VOC raja-arvo (kat A/j): 500 g/l. Tuotteen VOC: max. 500 g/l.

Käyttö: Epoksipinnoitteiden ja -massojen pohjustukseen sekä värihiekka- ja hiertomassojen pintalakkaukseen. Hiekalla täytettynä sitä voidaan käyttää betonilattian paikkaamiseen ja nurkkapyöristyksien tekoon. TEKNOFLOOR 300F kestää kulutusta ja kemikaaleja. Ohennettu epoksilakka tunkeutuu betonin huokosiin tiivistäen pohjan ja varmistaen pinnoitteen ja massan tartunnan alustaan. HUOM! Lakkaan saattaa tulla värisävymuutoksia auringonvalolle alttiissa kohteissa. Tuote on CE-hyväksytty betonipintojen suojaamiseen. TEKNOFLOOR 300F soveltuu käytettäväksi elintarvikkeiden tuotanto- ja pakkaustiloissa (Smithers Rapra, Certificate number GC0071).

Pinnan esikäsittely

UUDET BETONIPINNAT: Uuden betonin on oltava vähintään 4 viikkoa vanha ja kovettunut siten, että betonivalun kosteus on sitoutunut ja pinta kuivunut. Betonin kosteus saa olla korkeintaan 97 % suhteellisena kosteutena tai 4 paino-% (by 54 / BLY 12). Teräshierretyn betonin pinnasta poistetaan tiivis sementtiliimakerros sinkopuhdistuksella tai pintahionnalla. Hauraat, jauhomaiset lattiapinnat hiotaan siten, että saadaan esille kova, kiviainespitoinen betonikerros. Sen jälkeen sementtipöly imuroidaan tai harjataan pois. Betonin pinnalla ei saa olla tartuntaa estäviä aineita. VANHAT BETONIPINNAT: Maalaamattomat, rasvaiset lattiat puhdistetaan emulsiopesulla. Sen jälkeen lattialta poistetaan mahdollinen sementtiliimakerros sinkopuhdistuksella, jyrsinnällä, pintahionnalla tai happopeittauksella. Jyrsintä ja sinkopuhdistus ovat parhaat esikäsittelymenetelmät, kun joudutaan poistamaan huonoa betonia tai vanhoja hilseileviä maali- tai massakerroksia. Uuden ja vanhan betonilattian esikäsittelymenetelmä valitaan lattian kunnon ja lattialle kohdistuvien rasitusten mukaan. Kovaan mekaaniseen, kemialliseen ja kuumavesirasitukseen paras esikäsittelymenetelmä on jyrsintä tai sinkopuhdistus. Pintahionta riittää esikäsittelyksi, mikäli lattiaan kohdistuu lieviä mekaanisia rasituksia. Happopeittausta ei yleensä suositella teollisuuden massalattioiden esikäsittelyksi. Sitä käytetään pääasiassa pienissä kohteissa, joissa mekaanisia esikäsittelymenetelmiä ei voida käyttää. Peittaus tehdään RENSA ETCHING peittausliuoksella. Peittauksen jälkeen lattia huuhdellaan vedellä ja sen annetaan kuivua. Tarvittavat erikoistyöt kuten urien sahaus teräksien ja betonin liityntäkohtiin, työ- ja liikuntasaumojen avaus, jalkalistojen ja nurkkapyöristyksien teko, kolojen ja halkeamien kittaus sekä mahdollinen lattian tasoitus suositellaan tehtäväksi ennen varsinaista pohjustuslakkausta. Kittaukset voidaan tehdä TEKNOPOX FILLillä tai jäykällä kitillä, joka tehdään sekoittamalla riittävästi esim. 0,1 - 0,6 mm:n kuivaa hiekkaa ohentamattomaan epoksilakkaan. Lisätietoja esikäsittelystä ja huoltomaalauksesta on Teknoksen käsikirjassa "Korroosionestomaalauksen käsikirja". Opastavia tietoja pinnan esikäsittelystä löytyy standardeista EN ISO 12944-4 ja ISO 8501-2.

Käsittelyohje

Pohjustuslakkaus: Pohjustuslakkaus tehdään "märkää märälle" -menetelmällä 30 - 50 % TEKNOSOLV 9506:lla tai TEKNOSOLV 9515:llä ohennetulla lakalla. Ohenteen määrä riippuu betonin tiiviydestä. Seos kaadetaan heti sekoituksen jälkeen vanaksi lattialle ja levitetään esim. lyhytnukkaisella telalla. Lakkaa käytetään niin runsaasti, että betonipinta kyllästyy. Paikat, joissa lakka imeytyy kokonaan betoniin käsitellään heti uudelleen. Pohjustuslakkakertojen määrään vaikuttaa betonipinnan laatu. Pohjustuskäsittely voidaan joutua tekemään useaan kertaan. Jos betonipinta jää huokoiseksi, voi pinnoitetta levitettäessä nousta ilmakuplia, jotka jättävät reikiä pintaan. Kun pohjustus on kuivunut vähintään 6 tuntia, voidaan pinnoite tai massa levittää. Yli vuorokauden väliaikaa on vältettävä. Mikäli pohjustuksesta on kulunut yli 24 tuntia, on lakkapinta karhennettava hiomalla ja puhdistettava ennen pinnoitusta. Pintalakkaus: Myös pintalakkaukseen lakkaa tulee ohentaa 30 - 50 % TEKNOSOLV 9506:lla tai TEKNOSOLV 9515:llä. Seos kaadetaan heti sekoituksen jälkeen vanaksi lattialle ja levitetään esim. lyhytnukkaisella telalla. Tarvittaessa pintalakkaus voidaan suorittaa uudestaan 6 - 24 h kuluttua ensimmäisestä lakkauksesta.

Käsittelyolosuhteet

Käsittelyn ja kuivumisen aikana tulee ilman, pinnan ja tuotteen lämpötilan olla yli +10 °C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %. Lisäksi käsiteltävän pinnan ja tuotteen lämpötilan tulee olla vähintään 3°C yli ilman kastepisteen.

Varastointi

Varastointikestävyys ilmoitetaan etiketissä. Varastoitava viileässä ja tiiviisti suljetuissa astioissa.
Kiintoainepitoisuus n. 1100 g/l
Haihtuvat orgaaniset aineet (VOC) n. 0 g/l
Käyttöaika 10 min. (+23 °C)
Käyttöaika, +23°C +23 °C Ohentamaton seos: 30 - 40 min (lattialle kaadettuna) 10 min (sekoitusastiassa säilytettynä) Ohennettu seos: 40 - 60 min (lattialle kaadettuna)
Sekoitussuhde 2:1 tilavuusosaa (comp. A : comp. B)
Kovete Comp. B: TEKNOFLOOR HARDENER 300H
Kiilto Täyskiiltävä
Käytännön riittoisuus Riittoisuuteen vaikuttaa lakattavan pinnan karheus ja imukyky. Ohjearvona teräshierretylle betonilattialle: pohjustuksessa 3 - 6 m²/l.
Kestää kävelyn 16 h
Ohenne TEKNOSOLV 9506, TEKNOSOLV 9515.
Välineiden pesu TEKNOSOLV 9506 tai TEKNOSOLV 9515.
Varoitusmerkintä Katso käyttöturvallisuustiedote.
Hyväksynnät & sertifikaatit CE-merkintä,Smithers Rapra