TEKNOFLOOR 300F

Epoxy klarlakk

  • Topcoat

TEKNOFLOOR 300F er en løsemiddelfri, to-komponent epoxylakk for betonggulv.

TEKNOFLOOR 300F brukes til priming under epoxy gulvmaling, gulv komposisjoner og farget sand mørtel. Ved å blande inn sand kan den brukes til reparasjon av betonggulv og avrunding av hjørner. TEKNOFLOOR 300F er motstandsdyktig mot slitasje og kjemikalier. Den fortynnede lakken vil trenge inn i betongens porer og forsegle den og dermed sikre adhesjon av lakken og massen til underlaget. MERK! Fargen på lakken kan endres om den blir utsatt for sollys. Malingen har CE-godkjenning for beskyttelse av betongkonstruksjoner. Den er egnet for bruk i miljøer med produksjon og emballering av mat (Smithers Rapra, sertifikat nummer GC0071).

Forbehandling

NYE BETONGOVERFLATER: Ny betong må være minst 4 uker gammel og være godt herdet slik at alt vannet fra støpet er bundet og overflaten er tørr. Fuktinnholdet i betongen må ikke overstige 97% relativ fuktighet eller 4% av vekten (ved54 / BLUE 12). Fjern sementhud fra stålglattet betong med slyngerensing eller sliping. Sprø og porøse overflater slipes til selve betongen. Fjern sementstøvet ved å støvsuge eller feie. Det må ikke være noe på betongoverflaten som hindrer vedheft. GAMLE BETONGOVERFLATER: Umalte, fettete gulv kan rengjøres med emulgerende vaskemiddel. Hvis gulvet har sementhud utføres mekanisk våtsliping eller etsning efter emulgerende vask. Avflasset, gammel maling og sementhud kan fjernes ved diamantsliping, slyngerensing eller mekanisk våtsliping. Forbehandlingsmetoden for både ny og gammel betong velges i henhold til betongens tilstand og påvirkning som gulvet blir utsatt for. For overflater utsatt for sterk mekanisk eller kjemisk påvirkning eller utsatt for varmt vann, er fresing eller slyngerensing de beste metodene. Hvis gulvet er utsatt for mindre mekanisk belastning, er sliping tilstrekkelig forbehandling. Generelt anbefales etsing ikke til gulvkonstruksjoner til industrien. Etsing brukes hovedsakelig på små områder når mekanisk forbehandling ikke er mulig. Etsningen utføres med RENSA ETCHING middel. Etter etsning skyll gulvet med vann og la det tørke. Alle spesial jobber bør utføres før påføring av primer. F.eks kutte spor i skjøter mellom stål og betong. Kutting av arbeids- og ekspansjonsledd. Montering av fodlister og afrunding av hjørner. Fylling av hull og sprekker, og eventuell utjevning av gulvet. Filling kan gjøres med TEKNOPOX FILL eller med stiv sparkel fremstilt ved tilsetning av tilstrekkelig mengde tørr sand (f.eks. 0,1 - 0,6 mm) til ufortynnet lakk. Andre instruksjoner om overflatens forbehandling, finnes i standardene EN ISO 12944-4 og ISO 8501-2.

Påføring

Grunning: Grunningen utføres "våt-i-våt" med lakk som fortynnes med 30-50 % med TEKNOSOLV 9506 eller TEKNOSOLV 9515. Mengden av tynner afhenger av betongens tetthet. Hell blandingen på gulvet umiddelbart etter blanding som en stripe og påfør f.eks. med korthåret rulle. Bruk rikelig med lakk slik at hele overflaten forsegles. Gjenta straks alle områder som har absorbert lakk helt. Antallet af behandlinger afhenger af kvaliteten på betongens overflade. Grunning må kanskje gjøres flere ganger. Hvis overflaten er porøs når malingen påføres, kan luftbobler stige opp og etterlate hull på overflaten. Når primeren har tørket i minst 6 timer kan toppstrøket påføres. Unngå intervaller lengere enn 24 timer. Hvis primeren er påført for mer enn 24 timer siden, skal overflaten slipes og rengjøres innen den overflatebehandles. Toppstrøk: Toppstrøket påføres med lakk fortynnet 30 - 50 % med TEKNOSOLV 9506 eller TEKNOSOLV 9515. Hell blandingen på gulvet umiddelbart etter blanding som en stripe og påfør f.eks. med korthåret rulle. Om nødvendig kan du legge et strøk til 6 – 24 timer etter første påføring.

Påføringsforhold

Under påføring og tørking skal luftens, overflatens og produktets temperatur være over +10 °C, og den relative luftfuktighet mindre enn 80 %. I tillegg må overflatetemperaturen og produktet være minst +3 °C over luftens duggpunkt.

Oppbevaring

Lagringsbestandighet angis på etiketten. Oppbevares kjølig og tørt i tett lukket emballasje.
Total tørrstoffinnhold ca. 1100 g/l
Flyktige organiske forbindelser (VOC) ca. 0 g/l
Pot life 10 min. (+23 °C)
Pot life, +23°C +23 °C Ufortynnet blanding: 30-40 min. (helt ut på gulvet) 10 min. (i emballasjen) Fortynnet blanding: 40-60 min. (helt ut på gulvet)
Blandingsforhold 2:1 by volume (comp. A : comp. B)
Herder Komp. B: TEKNOFLOOR HARDENER 300H
Glans Høyglans
Praktisk dekkevne Avhengig av overflatens ruhet og porøsitet. Standardverdi for et stålglattet betonggulv er 3-6 m²/l.
Tørketid – klar for lett transport 16 h
Tynner TEKNOSOLV 9506, TEKNOSOLV 9515.
Rengjøring TEKNOSOLV 9506 eller TEKNOSOLV 9515.
Sikkerhetsmerking Se sikkerhetsdatablad.
Godkjennelser og sertifikater CE-merking,Smithers Rapra