TEKNOFLOOR 300F

Sigurnosno tehnički list

Priprema površine

Dodatne korisne informacije za pripremu površine mogu se naći u normi EN ISO 12944-4 i ISO 8501-2.

Nanošenje

Uvjeti kod nanošenja

Tijekom nanošenja i za vrijeme sušenja temperatura okolnog zraka, temperatura površine i temperatura proizvoda mora biti min. +10°C i relativna vlažnost zraka max. 80%. Temperatura površine i boje mora biti isto tako najmanje 3°C viša od točke rosišta u okolini.

Skladištenje

Rok trajanja nalazi se na oznaci. Čuvati na hladnom i suhom mjestu u dobro zatvorenim posudama.
Ukupna masa suhe tvari oko 1100 g/l
Hlapljivi organski spojevi (HOS) oko 0 g/l
Vrijeme upotrebljivosti mješavine 10 min. (+23 °C)
Omjer miješanja 2:1 volumenski (komp. A : komp. B)
Utvrđivač Comp. B: TEKNOFLOOR HARDENER 300H
Sjaj Puni sjaj
Praktična potrošnja
Razrjeđivač TEKNOSOLV 9506, TEKNOSOLV 9515.
Čišćenje TEKNOSOLV 9506 ili TEKNOSOLV 9515.
Oznake sigurnosti Vidi sigurnosno-tehnički list proizvoda.
Dozvole & certifikati ,