TEKNOL AQUA 1411-01

Konzervační látka na dřevo pro nanášení poléváním / máčením

TEKNOL AQUA 1411-01 je vodná průmyslová konzervační látka na nové neošetřené dřevo určené k venkovnímu použití (třída rizika 2-3) podle definice v EN 335, jako např. okna a dveře. Výrobek chrání povrch dřeva a ošetřené plochy před houbami, které ničí dřevo a způsobují změnu jeho barvy, a splňuje výkonnostní požadavky EN 599-1. Furthermore, it improves the stability of the wood surface.

TEKNOL AQUA 1411-01 vyrovnává následnou transparentní povrchovou úpravu. Číslo povolení: CZ-0026564-0000. Certifikáty EN927-2, kde je TEKNOL AQUA 1411-01 součástí nátěrových systémů - viz. www.teknos.com.

Příprava povrchu

Dřevo má být prosté dřevného prachu a znečištění. Obsah vlhkosti dřeva by měl být: Okna a dveře – cca. 13 % a neměl by překročit 15 %. Obkladové desky – neměla by překročit 18 %.

Podmínky použití

Před použitím důkladně promíchejte. Vzhledem k odpařování se musí pevný obsah kapaliny pravidelně upravovat vodou. Tato úprava je založena na měření pevné složky kapaliny v systému. Optimální teplota pro výrobky a okolí: +18°C - +22 °C. Optimální relativní vlhkost vzduchu: cca 50 %.

Údržba

Ošetřený povrch je nutné pravidelně udržovat.

Úložiště

Přípravek se musi skladovat pří teplotách mezi 5 °C a 20 °C v dobře usavřených originálních nádobách. Trvanlivost v neotevřených obalech 24 mĕsiců od data výroby. Chraňte před přimým slunečnim zářenim. Nádobu uchovávejte po použití hermeticky uzavřenou.
Volatile organic compound (VOC) abt. 5 g/l
Drying time - overcoatable 3-4 h
Thinner Výrobek se dodává připravený k použití.
Clean up Voda.
Packages K dispozici v řadě standardních velikostí balení.
Safety markings Viz bezpečnostní list.
Approvals & certificates Nařízení o biocidních přípravcích (BPR, nařízení (EU) č. 528/2012),,EN 152