ANTISTAIN AQUA 5300-20

Základová barva

  • Vodou ředitelný
  • Základ

ANTISTAIN AQUA 5300-20 je dvousložková základová barva na bázi vody určená k ošetřování nového dřeva určeného k venkovnímu použití, jako jsou okna a dveře.

ANTISTAIN AQUA 5300-20 minimalizuje žloutnutí uzlů a měkkého dřeva s velkým obsahem jádrového dřeva.

Příprava povrchu

Dřevo má být prosté dřevného prachu a znečištění. Obsah vlhkosti dřeva by měl být cca 13 % a neměl by překročit 15 %. Předúprava je nutná u dřevěných povrchů, které nesplňují třídu trvanlivosti 3 dle EN 350:2016. Teknos disponuje řadou prostředeků na ochranu dřeva splňujících požadavky EN 599-1. Prosíme obraťte se na Teknos v případě dalších dotazů.

Podmínky použití

Po přidání složka B se výrobek míchá mechanickým míchacím zařízením, směs se nechá 10 minut odpočinout, pak se znovu promíchá. SMĚŠOVACÍ POMĚR (A:B): 2,1:1 objemové díl SMĚŠOVACÍ POMĚR (A:B): 2,6:1 hmotnostní díl Optimální teplota pro výrobky a okolí: +18 °C - +22 °C. Optimální relativní vlhkost vzduchu: cca 50 %.

Úložiště

Skladovací teplota je +5 °C -+30 °C. Doba použitelnosti v neotevřených nádobách: Sledujte údaje na štítku "Spotřebovat do...". Nádobu uchovávejte po použití hermeticky uzavřenou.

NANÁŠENÍ STŘÍKÁNÍM: Rozsah mokré vrstvy 150-200 µm POLÉVÁNÍM / MÁČENÍM: Rozsah mokré vrstvy 75-100 µm
Weight solids abt. 50 % by weight
Volatile organic compound (VOC) abt. 29 g/l
Pot life 8 h (+23 °C)
Pot life, +23°C NANÁŠENÍ STŘÍKÁNÍM: 8 hodin. POLÉVÁNÍM / MÁČENÍM: Při práci s nanášením poléváním je důležité pracovat podle následující směrnice. a. Po naplnění kapaliny do zařízení na nanášení poléváním lze vyrábět pouze po dobu 5 dnů. V 5. den je třeba pracovní nádobu vyprázdnit a vyčistit a případný přebytek kapaliny zlikvidovat jako odpad. b. Pokud během 5denní výrobní lhůty dojde k zastavení výroby, lze kapalinu ponechat v pracovní nádobě maximálně 3 dny. Jestliže se 3 dny překročí, je třeba pracovní nádobu vyprázdnit a vyčistit a případný přebytek kapaliny zlikvidovat jako odpad.
Mixing ratio 2,1:1 by volume (comp. A : comp. B)
Hardener Složka B: HARDENER 7531-20
Thinner Voda. Max. 40 %. POLÉVÁNÍM / MÁČENÍM: Po přidání složka B se výrobek upraví vodou na viskozitu 13-14 vt v pohárku DIN 4. Během postupu může být třeba toto upravit vodou a činidlem snižujícím pěnění. Z důvodu odpařování je nutné obsah pevných látek v kapalině pravidelně upravovat přidáním vody.
Clean up Voda.
Colours Bílá.
Packages K dispozici ve standardních velikostech balení.
Safety markings Viz bezpečnostní list.