TEKNOROAD 2200

  • 2-komponent
Volymtorrhalt ca. 100 %
Vikttorhalt ca. 2200 g/l
Flyktiga organiska ämnen (VOC) ca. 0 g/l
Pot life 10 min (+23 °C)
Blandningsförhållande 9:0,1 av volym (comp. A : comp. B)
Härdare Komp. B: TEKNOROAD HARDENER 2000
Glans Halvmatt