TEKNOROAD 2200

  • 2-komponentne
Kuivainesisaldus ca 100 mahu%
Tahke aine kogumass ca 2200 g/l
Lenduvad orgaanilised ühendid (LOÜ) ca 0 g/l
Segu kasutusaeg 10 min (+23 °C)
Segamissuhe 9:0,1 mahuliselt (comp. A : comp. B)
Kõvendi Comp. B: TEKNOROAD HARDENER 2000
Läige Poolmatt