TEKNOROAD 2200

  • 2-komponentna
Suha snov cca. 100 % na volumen
Skupna trdna masa cca. 2200 g/l
Hlapne organske snovi (VOC) cca. 0 g/l
Pot life 10 min (+23 °C)
Razmerje mešanja 9:0,1 na volumen (comp. A : comp. B)
Trdilec Comp. B: TEKNOROAD HARDENER 2000
Sijaj Polmat