TEKNOROAD 2200

Farba do znakowania dóg (zimny plastik)

  • Produkt dwuskładnikowy

TEKNOROAD 2200 do znakowania dróg. Jest dwuskładnikowym, szybkoschnącym i bezrozpuszczalnikowym produktem.

TEKNOROAD 2200 używany jest do wytwarzania stałych znakowań (np. białe linie, granice, strzałki kierunkowe, oznakowanie skrzyżowań) na drogach, ulicach, parkingach samochodowych, lotniskach i innych przestrzeniach, gdzie wymagane jest prawidłowe oznakowanie ruchu.

TEKNOROAD 2200 używany jest do wytwarzania stałych oznakowań o grubości od 2 do 4 mm, które charakteryzują się bardzo dobrą odpornością na ścieranie podczas ruchu pojazdów, odpornością na warunki atmosferyczne i wilgoć. Produkt ma bardzo dobrą przyczepność do asfaltu i do starych znaków drogowych. Wytrzymuje chwilowe działanie benzyn i wycieków olejów ale nie wytrzymuje działania rozpuszczalników. Jeżeli to konieczne można powłokę wzbogacić odblaskowymi kulkami szklanymi. Żeby zwiększyć odporność na odkształcenia, na białej warstwie można alternatywnie zastosować czyste ziarenka kwarcu. Powłokę należy aplikować głównie przy użyciu kielni lub przy pomocy wózka do malowania znaków drogowych.

Zawartość substancji stałych abt. 100 % obj.
Całkowita masa substancji stałych abt. 2200 g/l
Lotne związki organiczne (LZO) abt. 0 g/l
Czas przydatności do stosowania 10 min (+23 °C)
Proporcja mieszania składników 9:0,1 objętościowo (Komp. A : Komp. B)
Utwardzacz Składnik B: TEKNOROAD HARDENER 2000
Połysk Półmat
Czas schnięcia - sucha do lekkiego ruchu pieszego po 20 - 30 min.
Rozcieńczalnik TEKNOROAD 2200 nie należy rozcieńczać.
Rozcieńczalnik do mycia sprzętu TEKNOSOLV 4039 lub TEKNOSOLV 9514