TEKNOROAD 2200

  • 2-komponent
Tørrstoff ca. 100 % by volume
Total tørrstoffinnhold ca. 2200 g/l
Flyktige organiske forbindelser (VOC) ca. 0 g/l
Pot life 10 min (+23 °C)
Blandingsforhold 9:0,1 by volume (comp. A : comp. B)
Herder Komp. B: TEKNOROAD HARDENER 2000
Glans Halvmatt