TEKNOROAD 2200

  • 2-komponent
Tørstof ca. 100 % volumen
Total tørstofmasse ca. 2200 g/l
Flygtige organiske stoffer (VOC) ca. 0 g/l
Pot-life 10 min (+23 °C)
Blandingsforhold 9:0,1 by volume (comp. A : comp. B)
Hærder Komp. B: TEKNOROAD HARDENER 2000
Glans Halvmat