TEKNOROAD 2200

Suha tvar oko 100 % volumsko
Ukupna masa suhe tvari oko 2200 g/l
Hlapljivi organski spojevi (HOS) oko 0 g/l
Vrijeme upotrebljivosti mješavine 10 min (+23 °C)
Omjer miješanja 9:0,1 volumenski (komp. A : komp. B)
Utvrđivač Comp. B: TEKNOROAD HARDENER 2000
Sjaj Polu-mat