TEKNOPLAST 90

  • Kemikaliebeständighet
  • Nötningsbeständig
  • Topcoat
  • 2-komponent
  • Lösningsmedelsburen

Tekniska datablad

Säkerhetsdatablad

Volymtorrhalt ca. 53 %
Vikttorhalt ca. 800 g/l
Flyktiga organiska ämnen (VOC) ca. 430 g/l
Pot life 4 h (+23 °C)
Blandningsförhållande 4:1 av volym (comp. A : comp. B)
Härdare Komp. B: TEKNOPLAST HARDENER
Glans Blank
Brytsystem Teknomix;Teknotint
Godkännanden & Certifikat SSG 1026-TA