TEKNOPLAST 90

  • Kjemisk resistens
  • Slitasje resistent
  • Topcoat
  • 2-komponent
  • Løsemiddelbasert

Sikkerhetsdatablad

Tørrstoff ca. 53 % by volume
Total tørrstoffinnhold ca. 800 g/l
Flyktige organiske forbindelser (VOC) ca. 430 g/l
Pot life 4 h (+23 °C)
Blandingsforhold 4:1 by volume (comp. A : comp. B)
Herder Komp. B: TEKNOPLAST HARDENER
Glans Blank
Tonesystem Teknomix;Teknotint
Godkjennelser og sertifikater SSG 1026-TA