TEKNOPLAST 90

  • Kemisk resistens
  • Slidstærk
  • 2-komponent
  • Opløsningsmiddelbaseret
  • Topcoat

Sikkerhedsdatablad

Forbehandling

Overfladerne rengøres for urenheder som kan være skadelige for forbehandling og påføring. Desuden fjernes vandopløselige salte med passende metoder. Overfladerne på de forskellige materialer forbehandles som følger: ZINKOVERFLADER: Varmforzinkede stålkonstruktioner som udsættes for vejrliget kan males, hvis overfladen sandsvirpes (SaS), så hele overfladen bliver mat. Egnede blæsemidler er fx aluminiumoxyd og natursand. I h.t. ISO-standarden 12944-5 anbefales det ikke at male forzinkede konstruktioner, som skal nedsænkes i vand eller jord. Ved maling af sådanne objekter kontaktes Teknos særskilt. Til nye forzinkede tyndpladekonstruktioner anbefales sandsvirpning (SaS). Tyndplade overflader, der er blevet mat forvitret, kan også behandles med RENSA STEEL rengøringsmiddel til galvaniserede overflader. ALUMINIUMSOVERFLADER: Overfladerne behandles med RENSA STEEL rengøringsmiddel til galvaniserede overflader. Overflader, som udsættes for vejrliget, gøres ru med sandsvirpning (AISaS) eller slibning. GAMLE MALEDE OVERFLADER VELEGNET TIL OVERLAKERING: Urenheder som kan være skadelige for påføring af malingen (eksempelvis fedt og salte) fjernes. Overfladerne skal være tørre og rene. Gamle, malede overflader, som har overskredet den maksimale overmalbarhed, skal gøres ru. Forbehandling af beskadigede dele udføres i henhold til kravene for overflade- og vedligeholdelsesmaling. Vælg sted og tidspunkt for behandlingen under hensyntagen til, at den forbehandlede overflade ikke bliver snavset eller fugtig inden den efterfølgende behandling. Øvrige instruktioner vedrørende overfladens forbehandling findes i standarderne EN ISO 12944-4 og ISO 8501-2.

Påføring

Tag hensyn til blandingens potlife, når mængden, som skal blandes på en gang, beregnes. Inden påføring blandes base og hærder i det rette forhold. Rør omhyggeligt ned til bunden af beholderen. Utilstrækkelig omrøring eller forkert blandingsforhold resulterer i mangelfuld hærdning og dårligere filmegenskaber. Omrøres grundigt inden anvendelse. Påføres fortrinsvis ved airless sprøjtning, da kun denne metode giver den anbefalede lagtykkelse i en enkelt påføring. Egnet airless dysestr. 0,011 - 0,013". Pensel kan anvendes til opfriskning og maling af små områder. Hvis tokomponent sprøjte anvendes bør doseringspumpens blandingsforhold være 4:1. Under påføringen bør fødepumpens tryk kontrolleres for at sikre et korrekt blandingsforhold. Komponenterne kan ikke fortyndes, hvis der anvendes tokomponent sprøjte med fast blandingsforhold.

Påføringsforhold

Overfladen, som skal behandles, skal være tør. Under påføring og tørring skal luftens, overfladens og produktets temperatur være over +10 °C og den relative luftfugtighed under 80 %. Derudover skal temperaturen på overfladen, der skal behandles, og produktet være mindst +3 °C over luftens dugpunkt.

Opbevaring

Lagerstabiliteten er angivet på etiketten. Opbevares køligt i tætsluttende emballage.
Total tørstofmasse ca. 760 g/l
Flygtige organiske stoffer (VOC)
Pot-life 4 h (+23 °C)
Blandingsforhold 4:1 by volume (comp. A : comp. B)
Hærder Komp. B: TEKNOPLAST HARDENER
Glans Blank
Tonesystem Teknomix;Teknotint
Praktisk rækkeevne Afhænger af påføringsteknikken, overfladeforhold, overspray osv.
Fortynder Standard fortynder: TEKNOSOLV 9506.
Rengøring TEKNOSOLV 9506 eller TEKNOSOLV 9530.
Nuancer Det samme toningssystem bør anvendes til et samlet projekt.
Sikkerhedsmærkning Se sikkerhedsdatablad.
Godkendelser og certifikater SSG 1026-TB