TEKNOPLAST 90

Epopinnavärv

  • Kemikaalikindel
  • Kulumiskindel
  • Pinnavärv
  • Lahustipõhine
  • 2-komponentne

TEKNOPLAST 90 on kahekomponentne läikiv epopinnavärv.

Kasutatakse pinnavärvina kulumis- ja kemikaalikindlates eposüsteemides K18, K19, K22 ja K36 ning hooldusvärvisüsteemides K46 ja K56. Värv nakkub hästi puhta tsingi, alumiiniumi, pleki ja happekindla terasega.

TEKNOPLAST 90 on kiiresti ülevärvitav, seetõttu sobib kiire värvimistempoga. Värv on peale kantav ka kahejoalise pihustiga. Pind talub rasket kulutamist, kemikaalide vesilahuseid, õlisid, rasvu ja lahusteid. TEKNOPLAST 90 talub lühiajaliselt kuiva kuumust kuni +120°C. Tihe kuumuskoormus võib põhjustada toonimuutuseid. Värv vastab Rootsi standardile SSG 1026-TA. Temperatuuridel alla +10°C kasutatakse talvist kõvendit TEKNOPLAST WINTER HARDENER 7212 (tootekirjeldus nr. 1317). WINTER-kõvendi kasutamine suurendab kollastumist ja kriidistumist, mis on epovärvidele omased tunnused.

Kuivainesisaldus ca 53 mahu%
Tahke aine kogumass ca 800 g/l
Lenduvad orgaanilised ühendid (LOÜ) ca 430 g/l
Segu kasutusaeg 4 h (+23 °C)
Segamissuhe 4:1 mahuliselt (comp. A : comp. B)
Kõvendi Comp. B: TEKNOPLAST HARDENER
Läige Läikiv
Toonimissüsteem Teknomix;Teknotint
Kuivamisaeg - tolmuvaba 1 h
Kuivamisaeg - puutekuiv 4 h
Lahusti Standardlahusti TEKNOSOLV 9506
Töövahendite puhastamine TEKNOSOLV 9506 või TEKNOSOLV 9530
Heakskiidud ja sertifikaadid SSG 1026-TA