TEKNOPLAST 90

  • Pokrivni Premaz
Suha snov cca. 53 % na volumen
Skupna trdna masa cca. 800 g/l
Hlapne organske snovi (VOC) cca. 430 g/l
Pot life 4 h (+23 °C)
Razmerje mešanja 4:1 na volumen (comp. A : comp. B)
Trdilec Comp. B: TEKNOPLAST HARDENER
Sijaj
Sistem mešanja Teknomix,Teknotint
Dovoljenja & certifikati