TEKNOPLAST 90

Farba nawierzchniowa epoksydowa

  • Produkt odporny na ścieranie
  • Produkt odporny chemicznie
  • Warstwa nawierzchniowa
  • Produkt rozpuszczalnikowy
  • Produkt dwuskładnikowy

TEKNOPLAST 90 jest dwuskładnikową, nawierzchniową farbą epoksydową z połyskiem.

Farba jest przeznaczona do stosowania jako powłoka nawierzchniowa w powłokowych systemach epoksydowych K18, K19, K22, K36, odpornych na działanie chemikaliów i ścieranie, a także w systemach naprawczych K46 i K56. Farba ma dobrą przyczepność do czystych powierzchni cynkowych, aluminiowych, blach cienko - walcowanych i stali kwasoodpornych.

TEKNOPLAST 90 charakteryzuje się krótkim odstępem czasu do nakładania kolejnych warstw i jest odpowiedni do wymalowań, gdzie liczy się czas. Jest dostosowany do urządzeń nanoszących farby dwuskładnikowe. Powłoka jest odporna na silne ścieranie, roztwory wodne chemikaliów, oleje, smary, rozpuszczalniki. TEKNOPLAST 90 wytrzymuje ogrzewanie suchym powietrzem do temperatury +120oC. Częste narażenia na wysoką temperaturę mogą spowodować zmianę barwy powłoki. Farba spełnia warunki normy SSG 1026-TA. Przy aplikacji w temp. poniżej +10oC należy stosować utwardzacz TEKNOPLAST WINTER HARDENER 7212 (Karta techniczna nr 1317). Wersja zimowa utwardzacza (Winter) nasila żółknięcie i kredowanie, co jest typowe dla farb epoksydowych.

Karty Techniczne

Karty Charakterystyki

Zawartość substancji stałych abt. 53 % obj.
Całkowita masa substancji stałych abt. 800 g/l
Lotne związki organiczne (LZO) abt. 430 g/l
Czas przydatności do stosowania 4 h (+23 °C)
Proporcja mieszania składników 4:1 objętościowo (Komp. A : Komp. B)
Utwardzacz Składnik B: TEKNOPLAST HARDENER
Połysk Połysk
System kolorowania Teknomix;Teknotint
Czas schnięcia - pyłosuchość po 1 h
Czas schnięcia - suchość na dotyk po 4 h
Rozcieńczalnik Standardowy rozcieńczalnik: TEKNOSOLV 9506
Rozcieńczalnik do mycia sprzętu TEKNOSOLV 9506 lub TEKNOSOLV 9530
Aprobaty i certyfikaty SSG 1026-TA