TEKNOPLAST 90

  • Ķīmiski izturīgs
  • Nodilumizturīgs
  • Apdares pārklājums

Safety data sheet

Surface preparation

CINKA VIRSMAS: Piemēroti tīrīšanas līdzekļi ir, piem., alumīnija oksīds un dabīgas smiltis. ALUMĪNIJA VIRSMAS: Virsmas, kas pakļautas laikapstākļu iedarbībai, tiek padarītas raupjas, izmantojot apstrādi ar vienmērīgu strūklu (AlSaS) vai smilšpapīru. Sagatavošanas laiks un vieta jāizvēlas tā, lai sagatavotā virsma pirms secīgās apstrādes nekļūtu netīra vai mitra. Papildu norādošo informāciju par virsmas sagatavošanu var atrast standartos EN ISO 12944-4 un ISO 8501-2.

Application

Neatbilstoša samaisīšana vai nepareiza maisījuma attiecība ir nepilnīgas sacietēšanas un pasliktinātu pārklājuma īpašību cēlonis. Pirms lietošanas līdzeklis labi jāsamaisa. 0,011 - 0,013".

Application conditions

Apstrādājamajai virsmai jābūt sausai. Turklāt krāsojamās virsmas temperatūrai jābūt par vismaz 3°C augstākai par apkārtējā gaisa rasas punktu.

Storage

Stabilitāte uzglabāšanā ir redzama etiķetē.
Total mass of solids abt. 760 g/l
Volatile organic compound (VOC) abt. 434 g/l
Volatile organic compound (VOC)
Pot life 4 h (+23 °C)
Mixing ratio 4:1 by volume (comp. A : comp. B)
Hardener Komp. B: TEKNOPLAST HARDENER
Gloss Spīdīga
Tinting system Teknomix;Teknotint
Practical spreading rate Vērtības ir atkarīgas no uzklāšanas metodes, virsmas apstākļiem u. tml.
Thinner Standarta šķīdinātāji: TEKNOSOLV 9506.
Colours
Safety markings Skatīt drošības datu lapu.
Approvals & certificates