TEKNOL AQUA 1410-01

Träkonserveringsmedel för sköljlackering/doppning

  • Träkonserveringsmedel

TEKNOL AQUA 1410-01 är ett vattenhaltigt träkonserveringsmedel för nytt, obehandlat trä avsett för utomhusanvändning (riskklass 3) enligt definitionen i BS/EN 335-1:1994 (t.ex. fönster och dörrar). Produkten skyddar träytan och det behandlade området mot skador och missfärgning som orsakas av träsvamp, produkten uppfyller kraven i EN 599-1. Dessutom blir träet mer måttbeständigt.

Produkten skyddar träytan och det behandlade området mot skador och missfärgning som orsakas av träsvamp, produkten uppfyller kraven i EN 599-1. Dessutom blir träet mer måttbeständigt. Säker användning av biocider. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning.

TEKNOL AQUA 1410-01 minimerar skäckbildning vid efterföljande behandling med genomskinliga produkter. Nationella registreringar: Reg. nr. 4707.

Förbehandling av yta

Ytan måste vara rent och fritt från damm och föroreningar. Träets fukthalt ska vara: Fönster och dörrar: Cirka 13% och får inte överstiga 15%. Utomhusfasader: Bör inte överstiga 18%.

Appliceringsförhållanden

Rör om väl före användningen. Vätskan måste tillföras vatten regelbundet på grund av avdunstning. Hur mycket som vatten som ska tillföras beror på vätskans beskaffenhet i systemet. Optimal temperatur för produkter och omgivning: +18°C - +22°C. Optimal relativ luftfuktighet: Cirka 50%.

Lagring

Produkten ska lagras i en temperatur över +5°C. Hållbarhet i oöppnad behållare: Se bäst före datum på etiketten. Tillslut behållaren ordentligt efter användning. Förvara inte produkten i närheten av livsmedel.

Appliceringsmetod

Följ anvisningarna på etiketten.
Flyktiga organiska ämnen (VOC) ca. 25 g/l
Förtunning Produkten levereras färdig för användning.
Rengöringsförtunning Vatten.
Kulörer Färglös.
Emballage 20 l, 120 l, 1 000 l
Säkerhetsmärkning Se säkerhetsdatabladet.