TEKNOL AQUA 1410-01

Träkonserveringsmedel för sköljlackering/doppning

  • Träkonserveringsmedel

TEKNOL AQUA 1410 är ett vattenhaltigt träkonserveringsmedel för nytt, obehandlat trä avsett för utomhusanvändning (riskklass 3) enligt definitionen i BS/EN 335-1:1994 (t.ex. fönster och dörrar).

Produkten skyddar träytan och det behandlade området mot skador och missfärgning som orsakas av träsvamp, produkten uppfyller kraven i EN 599-1. Dessutom blir träet mer måttbeständigt. Säker användning av biocider. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning.

TEKNOL AQUA 1410 minimerar skäckbildning vid efterföljande behandling med genomskinliga produkter.

Förbehandling av yta

Ytan ska vara ren och torr.

Appliceringsförhållanden

Rör om väl före användningen. Vätskan måste tillföras vatten regelbundet på grund av avdunstning. Hur mycket som vatten som ska tillföras beror på vätskans beskaffenhet i systemet. Optimal temperatur för produkter och omgivning: +18°C - +22°C. Optimal relativ luftfuktighet: Cirka 50%.

Lagring

Hållbarhet i oöppnad behållare: Se bäst före datum på etiketten. Tillslut behållaren ordentligt efter användning. Förvara inte produkten i närheten av livsmedel.

Appliceringsmetod

Flyktiga organiska ämnen (VOC) Se säkerhetsdatabladet.
Torktid - ugnstorr Torktiden kan minskas med hjälp av speciella torksystem. Ovanstående är uppskattade torktider och tiden kan variera beroende på träkvalitet, temperatur, fuktighet och ventilation.
Förtunning Produkten levereras färdig för användning.
Rengöringsförtunning Vatten.
Kulörer Färglös.
Emballage Finns i en rad förpackningsstorlekar som standard.
Säkerhetsmärkning Se säkerhetsdatabladet.