TEKNOL AQUA 1410-01

Środek do konserwacji drewna, nanoszenie przez polewanie / zanurzanie

  • Środek konserwujący drewno

TEKNOL AQUA 1410-01 to wodorozcieńczalny przemysłowy środek na bazie wody do konserwacji surowego drewna, przeznaczony do użycia na zewnątrz (klasa zagrożenia 3) zgodnie z definicją w BS/EN 335-1 w odniesieniu do okien i drzwi oraz do użycia wewnątrz (jeżeli to konieczne). Produkt chroni powierzchnię drewna przed sinizną i niszczącymi drewno grzybami, a także spełnia wymagania odnośnie eksploatacji zgodnie z EN 599-1. Ponadto drewno staje się bardziej stabilne wymiarowo.

Produkt chroni powierzchnię drewna przed sinizną i niszczącymi drewno grzybami, a także spełnia wymagania odnośnie eksploatacji zgodnie z EN 599-1. Ponadto drewno staje się bardziej stabilne wymiarowo. Produkt biobójczy - należy stosować z zachowaniem szczególnych środków ostrożności. Przed użyciem należy przeczytać etykietę i ulotkę informacyjną.

TEKNOL AQUA 1410-01 wpływa na lepsze wyrównywanie kolorów w systemach transparentnych. Przechowywanie: PL/2013/0064/A/MR/FF.

Przygotowanie powierzchni

Drewno musi być czyste i wolne od pyłu oraz zanieczyszczeń. Wilgotność drewna powinna wynosić: Drzwi i okna: Około 13 % i nie przekraczać 15 %. Deski elewacyjne: Nie przekraczać 18 %.

Warunki podczas nakładania

Przed użyciem dokładnie wymieszać. Ponieważ środek ulega odparowaniu, zawartość suchej masy musi być okresowo regulowana dodatkiem wody. Uzupełnianie to powinno odbywać się na podstawie pomiaru suchej masy płynu w systemie. Temperatura optymalna dla produktów oraz otoczenia: +18 °C - + 22 °C. Optymalna wilgotność względna powietrza: około 50%.

Przechowywanie

Produkt musi być przechowywany w temperaturze powyżej +5 °C. Okres przechowywania w zamkniętym opakowaniu:sprawdź „Termin przydatności do użycia” na etykiecie. Po użyciu pojemniki trzymać szczelnie zamknięte. Przechowywać z dala od produktów żywnościowych.

Metody aplikacji

Proszę postępować zgodnie ze wskazówkami na etykiecie.
Lotne związki organiczne (LZO) abt. 25 g/l
Rozcieńczalnik Środek jest dostarczany gotowy do użycia.
Rozcieńczalnik do mycia sprzętu Woda.
Kolory Bezbarwny.
Opakowania 20 l, 120 l, 1 000 l
Oznakowanie bezpieczeństwa Patrz Karta Charakterystyki.