TEKNOL AQUA 1410-01

Sigurnosno tehnički list

Priprema površine

Drvo mora biti čisto te na njemu ne smije biti prašine i onečišćenja.

Uvjeti kod nanošenja

Prije upotrebe temeljito promiješati. Zbog isparavanja se udio vlage u pripravku mora redovito održavati dodavenjem vode. Ovo se prilagođavanje temelji na izmjerenoj gustoči tekučine u sustavu. Optimalna temperatura za proizvode i okolinu iznosi: +18 °C - +22 °C. Optimalna relativna vlažnost zraka: Približno 50 %.

Skladištenje

Nakon upotrebe spremnike držite čvrsto zatvorenima.

Suha tvar težinski oko 5 % utežno
Hlapljivi organski spojevi (HOS) oko 25 g/l
Razrjeđivač Proizvod se isporučuje spreman za upotrebu.
Čišćenje Voda.
Boje
Pakiranja
Oznake sigurnosti Vidi sigurnosno-tehnički list proizvoda.