TEKNOL AQUA 1410-01

  • Houtverduurzamingsmiddel

Voorbereiding van het oppervlak

Het hout moet vrij zijn van stof en vervuiling.

Applicatie voorwaarden

Roer het product goed door voor gebruik. Vanwege de verdamping moet de mengverhouding met de vaste stoffen regelmatig met water worden aangepast. Deze aanpassing is gebaseerd op de gemeten vaste stoffen in de vloeistof in het systeem. Optimale temperatuur voor product en omgeving: +18°C - +22 °C. Optimale relatieve luchtvochtigheid: ca. 50 %.

Opslagruimte

Houdbaarheid in ongeopende verpakking: Zie "Ten minste houdbaar tot datum" op het etiket. Houd de verpakkingen na gebruik goed gesloten. Niet in de buurt van levensmiddelen opslaan.

Volatile organic compound (VOC) Zie het veiligheidsinformatieblad (SDS).
Thinner Het product wordt gebruiksklaar geleverd.
Clean up Water.
Colours Colourless.
Packages Verkrijgbaar in verschillende standaard verpakkingsgrootten.
Safety markings Zie het veiligheidsinformatieblad (SDS).