TEKNOL AQUA 1410-01

  • Houtverduurzamingsmiddel

Voorbereiding van het oppervlak

Het hout moet vrij zijn van stof en vervuiling. Het vochtgehalte van het hout dient: Vensters en deuren: ca. 13 % te bedragen en mag 15 % niet overschrijden Bekledning: mag 18 % niet overschrijden.

Applicatie voorwaarden

Roer het product goed door voor gebruik. Vanwege de verdamping moet de mengverhouding met de vaste stoffen regelmatig met water worden aangepast. Deze aanpassing is gebaseerd op de gemeten vaste stoffen in de vloeistof in het systeem. Optimale temperatuur voor product en omgeving: +18 °C - +22 °C. Optimale relatieve luchtvochtigheid: ca. 50 %.

Opslagruimte

Houdbaarheid in ongeopende verpakking: Zie "Ten minste houdbaar tot datum" op het etiket. Houd de verpakkingen na gebruik goed gesloten. Niet in de buurt van levensmiddelen opslaan.

Vluchtige organische stoffen (VOS) circa 25 g/l
Verdunner Het product wordt gebruiksklaar geleverd.
Reinigen Water.
Kleuren Colourless.
Verpakkingen
Veiligheidsmarkeringen Zie het veiligheidsinformatieblad (SDS).