TEKNOL AQUA 1410-01

Puidukaitsevahend kasutamiseks ülevoolepinde. või kastmismeetodil

  • Puidukaitsevahend

TEKNOL AQUA 1410 on vees lahustuv puidukaitsevahend tööstuslikuks kasutamiseks. Mis on mõeldud kasutamiseks välistingimustes uutel katmata puitpindadel (kasutusklass 3), vastavalt standardis BS/EN 335-1:1994 toodud määratlusele, nagu näiteks aknad ja uksed.

Toode kaitseb puidu pinda ja immutatud ala puidu pinda ja värvi kahjustavate seente eest ja täidab standardi EN 599-1 toimivusnõudeid. Lisaks suurendab see puidu stabiilsust.

TEKNOL AQUA 1410 vähendab puidu plekilisust puitpinna edasisel töötlemisel läbipaistvate viimistlusvahenditega. Käitle biotsiide ettevaatusega. Loe alati enne kasutamist etiketti ja tootekirjeldust.

Pinna eeltöötlus

Puit peab olema puhas puidutolmust ja saastest.

Pealekandmistingimused

Segada hoolikalt. Aurustumise tõttu võib vedelikule lisada regulaarselt vett. See põhineb süsteemis mõõdetud kuivaine kogusele vedelikus. Tootele sobiv temperatuur ja säilitustingimused: +18 °C - +22 °C. Sobiv suhteline õhuniiskus: Ca 50%.

Ladustamine

Kõlblikkusaeg avamata nõu puhul: Vt „parim enne” kuupäeva toote sildil. Anum tuleb pärast kasutamist tihedalt sulgeda. Vältige toote kokkupuudet toiduainetega.

Kandmismeetod

Lenduvad orgaanilised ühendid (LOÜ) ca 25 g/l
Lenduvad orgaanilised ühendid (LOÜ) Vt. ohutuskaarti.
Kuivamisaeg - sundkuivatamine Kuivamisaega saab vähendada eriliste kuivatusseadmete kasutamise abil. Kuivamisajad on ligikaudsed ja võivad erineda sõltuvalt puidu kvaliteedist, temperatuurist, niiskusest ja ventilatsioonist.
Lahusti Toode tarnitakse kasutusvalmina.
Töövahendite puhastamine Vesi.
Toonid Värvitu.
Pakendid Saadaval standardpakendites.
Ohutusteave Vt. ohutuskaarti.