TEKNOL AQUA 1410-01

Puidukaitsevahend kasutamiseks ülevoolepinde. või kastmismeetodil

  • Puidukaitsevahend

TEKNOL AQUA 1410-01 on vees lahustuv puidukaitsevahend tööstuslikuks kasutamiseks. Mis on mõeldud kasutamiseks välistingimustes uutel katmata puitpindadel (kasutusklass 2-3), vastavalt standardis BS/EN 335-1:1994 toodud määratlusele, nagu näiteks aknad ja uksed. Toode kaitseb puidu pinda ja immutatud ala puidu pinda ja värvi kahjustavate seente eest ja täidab standardi EN 599-1 toimivusnõudeid. Lisaks suurendab see puidu stabiilsust.

Toode kaitseb puidu pinda ja immutatud ala puidu pinda ja värvi kahjustavate seente eest ja täidab standardi EN 599-1 toimivusnõudeid. Lisaks suurendab see puidu stabiilsust.

TEKNOL AQUA 1410-01 vähendab puidu plekilisust puitpinna edasisel töötlemisel läbipaistvate viimistlusvahenditega. Riiklik registreerimine: EE-2012-0018 / EE-0025841-0000.

Pinna eeltöötlus

Puit peab olema puhas puidutolmust ja saastest. Puidu niiskus peab olema: Aknad ja uksed: ca 13% ja ei tohi olla kõrgem kui 15%. Fassaad: ei tohi olla kõrgem kui 18%.

Pealekandmistingimused

Segada hoolikalt. Aurustumise tõttu võib vedelikule lisada regulaarselt vett. See põhineb süsteemis mõõdetud kuivaine kogusele vedelikus. Tootele sobiv temperatuur ja säilitustingimused: +18 °C - +22 °C. Sobiv suhteline õhuniiskus: Ca 50%.

Ladustamine

Toodet tuleb säilitada temperatuuril üle +5 °C. Kõlblikkusaeg avamata nõu puhul: Vt „parim enne” kuupäeva toote sildil. Anum tuleb pärast kasutamist tihedalt sulgeda. Vältige toote kokkupuudet toiduainetega.

Kandmismeetod

Järgige sildil olevaid juhiseid.
Lenduvad orgaanilised ühendid (LOÜ) ca 25 g/l
Lahusti Toode tarnitakse kasutusvalmina.
Töövahendite puhastamine Vesi.
Toonid Värvitu.
Pakendid 20 l, 120 l, 1.000 l
Ohutusteave Vt. ohutuskaarti.