TEKNOL AQUA 1410-01

Koka aizsarglīdzeklis koksnes pārklāšanai ar plūsmu/koksnes piesūcināšanai iegremdējot.

  • Koka aizsarglīdzeklis koksnes

Līdzeklis aizsarga koka virsmu un apstrādāto laukumu pret koksni noārdošām un koksnes krāsu mainošām sēnītēm un atbilst EN 599-1 veiktspējas prasībām. Turklāt koksne iegūst lielāku telpisko stabilitāti.

TEKNOL AQUA 1410 samazina turpmākās caurspīdīgās virsmas apstrādes neviendabīgumu.

Technical data sheet

Safety data sheet

Surface preparation

Kokam jābūt tīram, bez koksnes putekļiem un piesārņojuma.

Application conditions

Pirms lietošanas līdzeklis labi jāsamaisa. Iztvaikošanas dēļ šķidruma cieto vielu saturs regulāri jākoriģē ar ūdeni. Šī korekcija balstās uz šķidrumā esošo izmērīto cieto vielu saturu sistēmā. Optimālā līdzekļu un apkārtējās vides temperatūra: +18 °C - +22 ° C. Optimālais relatīvais gaisa mitrums: aptuveni 50 %.

Storage

Derīguma termiņš neatvērtos konteineros: skatīt etiķetē datumu "Izlietot līdz". Pēc lietošanas konteineri cieši jāaizver. Glabāt atsevišķi no pārtikas produktiem.

Application methods

Volatile organic compound (VOC) abt. 25 g/l
Volatile organic compound (VOC) Skatīt drošības datu lapu.
Practical spreading rate TEKNOL AQUA 1410 ir ūdeni saturošs rūpniecisks koka aizsarglīdzeklis jaunam, neapstrādātam kokam, kas paredzēts lietojumam ārpus telpām (apdraudējuma 3. kategorija), kā noteikts BS/EN 335-1:1994, piemēram, logos un durvīs.
Drying time – forced drying Žūšanas laiku var saīsināt, lietojot speciālas žāvēšanas sistēmas, lai paātrinātu žūšanu. Žūšanas laiks ir aptuvens un var atšķirties atkarībā no koksnes kvalitātes, temperatūras, mitruma un ventilācijas.
Thinner Līdzekli piegādā gatavu lietošanai.
Clean up Ūdens.
Colours Bezkrāsains.
Packages Pieejams standarta iepakojumos.
Safety markings Skatīt drošības datu lapu.