TEKNOL AQUA 1410-01

Koka aizsarglīdzeklis koksnes pārklāšanai ar plūsmu/koksnes piesūcināšanai iegremdējot.

  • Koka aizsarglīdzeklis koksnes

TEKNOL AQUA 1410-01 ir ūdeni saturošs rūpniecisks koka aizsarglīdzeklis jaunam, neapstrādātam kokam, kas paredzēts lietojumam ārpus telpām (2. – 3. lietojuma klase), kā noteikts BS/EN 335-1:1994, piemēram, logos un durvīs. Līdzeklis aizsarga koka virsmu un apstrādāto laukumu pret koksni noārdošām un koksnes krāsu mainošām sēnītēm un atbilst EN 599-1 veiktspējas prasībām. Turklāt koksne iegūst lielāku telpisko stabilitāti.

TEKNOL AQUA 1410 samazina turpmākās caurspīdīgās virsmas apstrādes neviendabīgumu.

TEKNOL AQUA 1410-01 samazina turpmākās caurspīdīgās virsmas apstrādes neviendabīgumu. Valstu reģistrācijas: LV/2012/MR/018.

Technical data sheet

Safety data sheet

Surface preparation

Kokam jābūt tīram, bez koksnes putekļiem un piesārņojuma. Koksnes mitruma saturam jābūt: Logos un durvīs: aptuveni 13 %, un tas nedrīkst pārsniegt 15 %. Apšuvums: nedrīkst pārsniegt 18 %.

Application conditions

Pirms lietošanas līdzeklis labi jāsamaisa. Iztvaikošanas dēļ šķidruma cieto vielu saturs regulāri jākoriģē ar ūdeni. Šī korekcija balstās uz šķidrumā esošo izmērīto cieto vielu saturu sistēmā. Optimālā līdzekļu un apkārtējās vides temperatūra: +18 °C - +22 ° C. Optimālais relatīvais gaisa mitrums: aptuveni 50 %.

Storage

Produkts jāuzglabā temperatūrā, kas augstāka par +5 °C. Derīguma termiņš neatvērtos konteineros: skatīt etiķetē datumu "Izlietot līdz". Pēc lietošanas konteineri cieši jāaizver. Glabāt atsevišķi no pārtikas produktiem.

Application methods

Lūdzu, izpildiet etiķetē sniegtos norādījumus.
Volatile organic compound (VOC) abt. 25 g/l
Thinner Līdzekli piegādā gatavu lietošanai.
Clean up Ūdens.
Colours Bezkrāsains.
Packages 20 l, 120 l, 1000 l
Safety markings Skatīt drošības datu lapu.