TEKNOL AQUA 1410-01

Træbeskyttelsesmiddel til flow coat / dypning

  • Træbeskyttelsesmiddel

TEKNOL AQUA 1410-01 er et vandigt industrielt træbeskyttelsesmiddel til behandling af udendørs træværk over jord i risikoklasse 3 jf. DS/EN 335-1:1994, som vinduer og døre. Produktet beskytter træoverfladen og det behandlede område mod svampe, der ødelægger træet eller misfarver det i henhold til EN 599-1. Desuden bliver træet mere dimensionsstabilt.

Produktet beskytter træoverfladen og det behandlede område mod svampe, der ødelægger træet eller misfarver det i henhold til EN 599-1. Desuden bliver træet mere dimensionsstabilt. TEKNOL AQUA 1410 kan påføres i flow coat, ved dypning eller sprøjtning (manuelt eller automatiseret), med pensel eller rulle. TEKNOL AQUA 1410 anvendes typisk til ikke-resistent nåle- og hårdttræ. Træ behandlet med TEKNOL AQUA 1410 skal overfladebehandles med en topcoat inden det udsættes for vejrliget. TEKNOL AQUA 1410 er BPR godkendt i mange EU lande, så inden TEKNOL AQUA 1410 tages i brug, kontakt venligst det lokale Teknos kontor eller send en e-mail til salg@teknos.dk. Biocidholdige produkter skal anvendes på en forsvarlig måde. Læs altid etiket og produktinformation inden brug.

TEKNOL AQUA 1410-01 kan indgå i overfladebehandlingen af vinduesindustriens DVC producerede vinduer og døre efter 2ØKO-system, jf. gældende tekniske bestemmelser for vinduesindustrien. TEKNOL AQUA 1410-01 minimerer farveforskelle ved efterfølgende transparente overfladebehandlinger. TEKNOL AQUA 1410-01 er omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler. National registrering: BPD-reg. nr. 417-5.

Forbehandling

Træet skal være fri for træstøv og snavs. Træets fugtindhold skal være: Vinduer og døre: ca. 13 % og må ikke overstige 15 %. Beklædningsbrædder: må ikke overstige 18 %.

Påføringsforhold

Omrøres grundigt inden anvendelse. Grundet fordampning skal tørstofindholdet i væsken jævnligt justeres med vand. Denne justering skal foretages på baggrund af det målte tørstof i væsken på anlægget. Optimal temperatur for produkter og omgivelser: +18 °C - +22 °C. Optimal relativ luftfugtighed: ca. 50 %.

Opbevaring

Produktet opbevares ved temperaturer over +5 °C. Holdbarhed i uåbnet emballage: Se sidste anvendelsesdato på etiketten. Ved brudt emballage skal beholderen lukkes tæt efter anvendelse. Må ikke opbevares sammen med levnedsmidler og foderstoffer.

Påføringsmetode

Følg anvisningerne på etiketten.
Flygtige organiske stoffer (VOC) ca. 25 g/l
Fortynder Produktet leveres klar til anvendelse.
Rengøring Vand.
Nuancer Farveløs.
Emballage 20 l, 120 l, 1.000 l
Sikkerhedsmærkning Se sikkerhedsdatablad.